Smart Service

Интелигентни и ориентирани към бъдещето

Повишаване на работоспособността на системите и оптимизиране на сервизните процеси на климатиците Blue e +

Rittal Smart Service съчетава IoT-съвместими продукти и сензори от Rittal и позволява интелигентна поддръжка на вашите охладителни системи. Възползвайте се от възможността да включите експертния опит на производителя на ранен етап чрез дистанционна диагностика и по този начин да увеличите работоспособността на Вашата система. Порталът Smart Service предлага широка гама от функции и предимства:

Вашите предимства

 • Асет Мениджмънт & Управление на мерките по поддръжка
 • Визуализация на параметрите на апаратурата чрез уеб портал (Condition Monitoring)
 • Достъп до експлоатационно и температурно поведение
 • Преглед на енергийното потреблението и анализ на ефективността
 • Препоръки за действие според ситуацията придружени от експертизата на производителя

Вашите ползи

 • Повишаване на работоспособността на системите
 • Повишаване на ефективността на сервизното обслужван благодарение на поддръжка, базирана на нуждите
 • Бърз анализ и отстраняване на проблеми чрез дистанционна диагностик и консултиране

Нива на Smart Service обслужване - индивидуално и ориентирано към нуждите

Внедряването на Smart Service може да бъде индивидуално конфигурирано по всяко време и адаптирано към Вашите нужди. За целта клиентът може да избере подходящото индивидуално ниво на сервизно обслужване с желания обхват от услуги.

Rittal Smart Service предвижда 3 нива на обслужване, като всяко надгражда пакета от услуги включен в предходното ниво.

 • Достъп до Вашия персонален портал за интелигентно сервизно обслужване

 • Препоръки за действие според ситуацията

 • Консултация от сервизен техник на Rittal със съответната експертиза

Получавате достъп до портала Smart Service, включително визуализация на мрежовите системи и състоянието на устройствата, както и изготвянето на отчети и анализи за енергийна ефективност. Печелите също така от възможността да възложите дистанционната диагностика на Rittal и по този начин да получавате препоръки за действие от опитните сервизни техници на Rittal в зависимост от ситуацията.
Печелите също така от възможността да ангажирате опитните сервизни техници на Rittal за бърза дистанционната диагностика и да получите лична и оптимизирана консултация.

 • Ниво на обслужване 1 - Дистанционна диагностика

 • Допълнително разширение с наблюдение на състоянието от опитни сервизни техници на Rittal

Опитните сервизни техници на Rittal поемат наблюдението на Вашите свързани към мрежата и Smart Service устройства и Ви информират за необходимите мерки и критични грешки с цел обезпечаване на работоспособността на Вашата система.
Възлагането на необходимите мерки за поддръжка се извършва отделно от Вас, така че да имате във всеки един момент пълен контрол върху всички необходими мерки и разходи.

 • Ниво на обслужване 2 – Интелигентен мониторинг

 • допълнително разширение с индивидуален модулируем договор за поддръжка

 • Автоматизирано сервизно обслужване

Предимствата на услугата за дистанционна диагностика и интелигентен мониторинг се комбинират на това ниво на услуга с класическия договор за сервизно обслужване. На този етап вече отпада необходимостта от отделното заявяване на мерки за поддръжка. Те се договарят в индивидуалния договор за сервизно обслужване.

Интелигентните климатици Blue e + се вписват точно в нашата концепция. Свързването в мрежа на нашите машини позволява управлението на производството в реално време, като се използват наличните данни, и по този начин се подобрят сроковете за поддръжка и енергийната ефективност. Възможностите за интегриране на семейството климатични системи Blue e + в нашия собствен инструмент „the@vanced“, както и предложение на Rittal Smart Service са изключително убедителни.
д-р инж. Донатус Вебер, Kampf Schneid- & Wickeltechnik

Сигурност на данните

Rittal държи изключително много на сигурността на Вашите данни. Rittal Smart Service работи с криптирана и еднопосочна симплексна връзка и прехвърля данните в сертифициран център за данни на групата Friedhelm Loh в Германия.

Rittal Smart Service – платформа в готовност

Възползвайте се от Rittal Smart Service и на платформа Siemens MindSPhere под формата на Rittal Smart Service MindApp.