RiDiag

За диагностика и анализ на охладители и чилъри

RiDiag представлява софтуер за диагностика и анализ на охлаждащи устройства и чилъри, с цел гарантиране на надеждната работа и улесняването на техническата поддръжка и диагностика на системните грешки.

Преглед на версиите на RiDiag:

RiDiag III

За анализ и разширено параметриране на всички охлаждащи устройства и чилъри на Rittal от серията Blue e+: Чрез RiDiag III може да извършвате цялостно параметриране и настройки на инсталацията, а също така да преглеждате всички съобщения за системни грешки с ясно описание и предложения за отстраняването им. Възможно е директно от софтуера да изпращате запитвания за сервиз и резервни части. RiDiag III позволява също така анализирането на всички запаметени данни за инсталации и компоненти за период от 2 години назад (допълнителна функция). Връзката се осъществява чрез USB посредством Micro-USB кабел (не е включено в доставката).

RiDiag II

Параметриране и разширени настройки на всички охлаждащи устройства от серията Comfort и Blue e: Чрез RiDiag II може да извършвате параметриране и разширени настройки на инсталацията, а също така да преглеждате паметта с грешки. Дългосрочните данни могат да бъдат регистрирани и анализирани от самата инсталация. Връзката се осъществява чрез специален кабел, който се съдържа в доставката на 3159.100.

RiDiag I

За параметриране и диагностика на всички охлаждащи устройства на Rittal с микроконтролер. Чрез RiDiag I може да извършвате параметриране на инсталацията, а също така да преглеждате паметта с грешки. Връзката се осъществява чрез специален кабел, който се съдържа в доставката на 3159.000.