Imprint / legals

AE – Tidsbesparande planering

Med RiCAD 3D, har du validerad CAD-data till hands för professionell designplanering.

 • CAD-data kan importeras till alla som vanligsvis använder CAD-system
 • Användningen av validerad data möjliggör konstruktionsritningar som skall produceras med optimal planeringssäkerhet.

Ännu effektivare planering är möjligt med EPLAN Pro Panel, den ledande mjukvarulösningen för projektering och 3D-teknik.

 • Detaljerad CAE-data för konfiguration av AE kan laddas ner från EPLAN Data Portal.
 • Bara att dra och släppa de matchande tillbehören till din AE kapsling.
RiCAD 3D EPLAN Data Portal

AE – Enkelt montage

Enkelt, tidsbesparande montage och konfiguration var högsta prioritet vid konstruktionen av kompaktappartskåp AE. Det börjar med montageplattan, och sträcker sig till väggfästet och mycker mer därtill.

 • Oavsett om kapslingen är upprätt eller horisontell, är montageplattan snabb och enkel att montera.
 • Standard flänsplåtar är lätta att byta ut mot flänsplåtar med metall eller plast förpräglingar för enkel, snabb kabelgenomföring.
 • Väggfästet kan enkelt monteras på kapslingen från utsidan, även retroaktivt.
 • Kompaktapparatskåp AE stödjer en snabb och säker ihopbyggnad.
Enkelt montage

AE – Större montageyta

Genom att använda sid-, botten och takytor med den inre profilskenan, fördubblas montageytan enkelt.

 • Den invändiga installationsskenan med två rader av systemhål är också lätt att eftermontera efter att montageplåten har installerats.
 • Systemhålning stöds för installation av ett omfattande sortiment av systemtillbehör för TS 8 kapsling.
 • Integrerade perforerade dörrlister skapar ytterligare montageutrymme.
Inre utbyggnad