Smart Servis

Inteligentní a do budoucna

Zvyšte dostupnost zařízení a optimalizujte servisní procesy pro chladicí jednotky Blue e+.

Náš Smart Servis kombinuje a využívá produkty s podporou IoT a další Rittal senzory pro chytrý servis vašich chladicích jednotek. Využijte vzdálenou diagnostiku ke zvýšení dostupnosti svého stroje. Portál inteligentních služeb nabízí širokou škálu funkcí a výhod:

Klíčové výhody

 • Správa zařízení a úplná kontrola nad opatřeními údržby
 • Vizualizace dat zařízení prostřednictvím webového portálu (monitorování stavu)
 • Přístup k provozním a teplotním charakteristikám
 • Přehled analýz spotřeby energie a účinnosti
 • Doporučení dle dané situace založená na odborných znalostech výrobce

Vaše výhody

 • Zvýšení disponibility strojů
 • Zvyšení efektivity údržby podle daných požadavků
 • Rychlá analýza problémů a řešení pomocí vzdálené diagnostiky a poradenství

Úroveň Smart Servisu - individuální služby, založené na poptávce.

Do naší chytré služby Smart Servis se můžete kdykoli přihlásit a přizpůsobit ji svým individuálním požadavkům. Tímto způsobem je příslušná úroveň a rozsah služeb přizpůsoben každému jednotlivému zákazníkovi.

Rittal Smart Servis nabízí tři úrovně služeb, které na sebe navazují s rostoucí komplexností.

 • Přístup na váš osobní portál služeb Smart Service
 • Doporučení v dané situaci
 • Poradenství od servisních techniků Rittal

Přístup na portál Smart Service, včetně vizualizace připojených zařízení a jejich stavů, jakož i zpráv a analýz energetické účinnosti. Můžete také požádat o vzdálenou diagnostiku od společnosti Rittal, o doporučení situační akce od servisního technika společnosti Rittal.
Pro rychlou vzdálenou diagnostiku můžete také konzultovat problémy s našimi servisními techniky a dobrat se k řešení.

 • Úroveň 1 (Vzdálený diagnostický servis)
 • plus sledování stavu servisními techniky Rittal

Vaše síťová zařízení propojená se Smart Service sledují servisní technici společnosti Rittal, kteří vás aktivně upozorní na jakékoliv kritické chyby a požadované akce k zajištění dostupnosti vašeho systému.
Veškeré požadované opravy se objednávají samostatně, takže máte vždy plnou kontrolu nad opatřeními a náklady.

 • Úroveň 2 (Smart Monitoring)
 • plus individuální modulární servisní smlouva
 • a automatizovaný průběh servisu

Tato úroveň služeb kombinuje výhody naší vzdálené diagnostické služby a Smart Monitoringu s více "konvenční” servisní smlouvou. Jednotlivé služby není nutné objednávat samostatně, protože jsou zahrnuty ve vaší individuální servisní smlouvě.

Inteligentní chladicí jednotky Blue e+ velmi dobře zapadají do naší koncepce. Propojení s našimi stroji nám umožňuje řídit výrobu pomocí dostupných dat v reálném čase, čímž je možno dobře plánovat období pravidelné údržby a zlepšovat energetickou účinnost. Velmi příjemně nás překvapila nabídka Rittal Smart Servis a uvítali jsme možnost začlenění rodiny zařízení Blue e+ do našeho vlastního nástroje „the@vanced“.
Donatus Weber, Dr.-Ing., Kampf Schneid- & Wickeltechnik

Ochrana údajů

Rittal klade velký důraz na zabezpečení vašich dat. Rittal Smart Servis využívá šifrované jednosměrné připojení a přenáší data do certifikovaného datového centra patřícího do skupiny Friedhelm Loh v Německu.

Rittal Smart Servis - platforma připravena

Službu Rittal Smart Servis lze také používat na platformě Siemens MindSphere s aplikací Rittal Smart Servis MindApp.