Power Engineering

Pro snadnou konfiguraci nízkonapěťových systémů Ri4Power

 • Snadný a rychlý návrh rozváděčových systémů

  • Pro nízkonapěťové rozváděče Ri4Power a přípojnicové systémy RiLine60
  • Snadná volba a grafické rozmístění modulů
  • Automatické generování kusovníků
  • Přístup ke kompletnímu programu výrobků Rittal
  • Vícejazyčná navigace v programu

 • Konfigurace RiLine60

  • Konfigurace přípojnicových systémů RiLine60 v systému vysokých skříní TS8
  • Snadný výběr zařízení a adaptérů
  • Integrovaná databáze rozváděčů renomovaných výrobců
  • Automatický výpočet dimenzovaných proudů a ztrátových výkonů

 • Usnadnění naplánování montáže

  • Automatické generování montážních plánů pro jednotlivá pole
  • Podpora při přípravách prací a montáži
  • Přímé přiřazení položek k místu montáže
  • Efektivní konstrukce, která má systém

 • Aplikační rozhraní

  • Exportní rozhraní Eplan Electric P8
  • Export kusovníků ve formátu MS Excel
  • Texty pro výběrová řízení ve formátu MS Excel
  • Rozhraní pro export a import dat