Nákupní košík

Ochrana proti korozi na nechráněném povrchu

Ochrana proti korozi na nechráněném povrchu

Jak ošetřit výřez ve dveřích rozváděčové skříně

Obecně

Odstavec 8.1.2 normy ČSN EN 61439-1, která řeší všeobecná ustanovení pro rozváděče nízkého napětí, stanoví, že VÝROBCE ROZVÁDĚČE musí prokázat odolnost proti korozi prázdných rozváděčových skříní vyrobených z ocelového plechu.

Jak ošetřit výřezy v lakovaných skříních Rittal?

Při instalaci ovládacích a signalizačních prvků na rozváděčovou skříň je nutné udělat výřez do lakovaných částí rozváděče. Tímto krokem dojde k obnažení kovového povrchu skříně a vzniká tak riziko koroze v tomto místě.

Vzniklé neošetřené hrany vyžadují optimální postup povrchové úpravy, aby byla zajištěna ochrana proti korozi, jak je stanoveno v normě ČSN EN 61439-1.