Ekologie výrobků

Informace o ochraně životního prostředí
ve společnosti Rittal

 • Seznam zákazů a deklarací společnosti Rittal AA-TL035

  Seznam zákazů a deklarací společnosti Rittal AA-TL035 naleznete ke stažení na pravé straně stránky v německém a anglickém jazyce.

 • RoHS & WEEE

  RoHS Compliance

  All of our products comply with the EU RoHS Directive "RoHS II" 2011/65/EU (Recast 2002/95/EC) and the associated Delegated Directive (EU) 2015/863 („RoHS III“).

  WEEE Compliance: WEEE Reg.-No. 11161726

  We registered for the relevant B2B categories under Rittal WEEE-Reg-No. 11161726.

 • REACH

  Registrace, vyhodnocení, schválení a omezení chemických látek

  Co je REACH?
  Registrace, vyhodnocení, autorizace (schválení) chemikálií podléhá uvnitř EU novému právu ohledně chemikálií.

  Základní aspekty jsou:

  • Jednoznačná úprava registrace a schvalování „chemikálií“. Všechny „látky“ (chemikálie) od množství jedné tuny roční produkce / dovozu musí výrobci/dovozci registrovat. Registrace probíhá výhradně u Evropské chemické agentury (EchA).
  • Přenesení důkazního břemena na výrobce „chemikálií“. Výrobce je povinen „aktivně“ své zákazníky informovat, resp. jim nabídnout alternativu při použití „závadných látek“ ve smyslu směrnice REACH. To znamená, že společnost Rittal musí být svými dodavateli „aktivně“ informována a musí své zákazníky „aktivně“ informovat.
  • No Data – No Market (není registrace – není prodej)

 • Firemní prohlášení o omezení používání ozónu

  Produkty pro řízení klimatu firmy Rittal vyhovují nařízení o ozónu (ES) č. 1005/2009.

  Chladiva, která používáme, jsou chladiva HFC bez obsahu freonů. Neobsahují podíl chloru a jejich potenciál poškozování ozónové vrstvy (ODP) je roven nule.

  V jednotlivých případech používá společnost Rittal následující chladiva:

  • R134a
  • R407C
  • R410A

  Tato chladiva nespadají mezi látky vymezené nařízením o ozónu (ES) č. 1005/2009 a nepatří rovněž do skupiny halonů. Chladivy jsou plněny následující výrobky firmy Rittal:

  • Chladicí jednotky rozváděčů (R134a)
  • Klimatizační dvířka, skříně, bočnice (R134a)
  • Zařízení pro nepřímé chlazení (R134a, R407C nebo R410A)

  Další informace o chladivech používaných společností Rittal naleznete v příslušných bezpečnostních listech.

 • Zákon o bateriích BattG

  Informace pro zákazníky o odběru průmyslových baterií

  Firma Rittal GmbH & Co. KG je pouze ve výjimečných případech subjektem, který uvádí do oběhu průmyslové baterie. Společnost Rittal zásadě bezplatně odebírá prodávané baterie zpět v dodavatelských centrech nebo v hlavním sídle. V důsledku velikosti firmy mohou v různých jednotlivých případech platit úpravy, které stanovují odběr a recyklaci baterií pověřenými firmami nebo obsahují v tomto bodu smluvní ujednání se zákazníky.

 • Směrnice ErP

  Směrnice ErP se nachází ke stažení v německém nebo anglickém jazyce na pravé straně této stránky.

 • Konfliktní minerální látky

  Vyjádření v podobě "Rittal's Conflict-free Minerals Policy" se nachází ke stažení v německém nebo anglickém jazyce na pravé straně této stránky.