Osobní informace

Prosím upřesněte:

Informace o úrovni detailů
*last updated on
*


Informace o úrovni detailů

Pokud zvolíte nízkou úroveň detailů, model je méně propracovaný, např. části TS 8 budou zobrazeny bez stínění nebo panely jsou zobrazeny s rozčtverečkovanými hranami. Pokud však zvolíte vysokou úroveň podrobností, budou zobrazeny všechny údaje v rámci modelu, např. části TS 8 s panely, s oblými hranami a šrouby, včetně závitů apod.

Vezměte prosím na vědomí: vysoká úroveň podrobností vyžaduje více času pro vytvoření modelu a zaslání vám ho e-mailem.

Zavřít