Rittal - VX25 Ri4Power 185 mm

Het systeem – eenvoudig, veilig

Het nieuwe railsysteem met een railhartafstand van 185 mm is, rekening houdend met economische aspecten en de eisen van de huidige norm IEC 61439-1, ideaal voor een compacte en veilige systeemopbouw voor energieverdelingen.

De voordelen van het nieuwe VX25 Ri4Power 185 mm in detail: