Informacje

Optymalna ochrona powierzchni

Więcej informacji można uzyskać
za pomocą kodu QR na
www.rittal.com/qs-video

Pokaż filmEfektywna ochrona:

Pierwsza faza:

wstępna obróbka nanoceramiczna

Druga faza:

elektroforezowe gruntowanie zanurzeniowe

Trzecia faza:

strukturowe powlekanie proszkowe