Rittal - PDU – Power Distribution Unit

Dane produktu – Efektywny rozdział mocy

Potrzebujesz kompaktowego rozdziału mocy w wersji podstawowej do szaf sieciowych i serwerowych, który umożliwia statyczne rozłożenie obciążenia? Twoje zużycie energii jest raczej niewielkie i znane?

Chcesz monitorować łączne zapotrzebowanie szafy serwerowej na energię oraz identyfikować i wykorzystywać istniejące rezerwy mocy?

Nie jesteś na miejscu, jednak chcesz monitorować poszczególne gniazdka wyjściowe i sterować nimi, aby zagwarantować dostępność w sytuacjach awaryjnych?

Potrzebujesz kompleksowych funkcji pomiaru energii i zarządzania, w celu monitorowania i kierowania zużyciem energii każdego gniazdka wyjściowego? Chcesz przeprowadzać szczegółowe analizy zużycia w celu ukierunkowanego obniżenia zużycia energii?

Potrzebujesz modułowego i elastycznego rozwiązania PDU? Chcesz indywidualnie wybierać moduły gniazd wtykowych do zasilania komponentów lub zmieniać je w trakcie bieżącej eksploatacji?

Modułowe rozwiązanie PDU

Konfiguracja PDU

PDU RiMatrix Next Generation

PDU International

PDU UK

Akcesoria PDU

Czujniki CMC III (maks. 4 czujniki na PDU)

Przyporządkowanie bezpieczników, faz, gniazdek

Dane techniczne PDU