Rittal - PDU – Power Distribution Unit
Avbrottsfri strömförsörjning
för dina IT rack
Tillgänglig i fyra olika varianter
Kompakt kraftdistribution
Effektmätning per fas
Effektmätning per fas och individuell av/på omkoppling för uttagslist
Högkvalitativ kraftdistribution
Verktygsfri fästklämma
Flexibelt montage i önskad höjd i Zero-U-Space
Platsbesparande montage tack vare kompakt design
Enkel anslutning!
Redundant strömförsörjning - tydlig och lättanvändbar
Säkert monterade kontakter, tack vare kontaktdonslås
Pålitligt skydd mot obehörig åtkomst, med täckplattor.
Professionell övervakning
Anslutning till elnät
OLED färgdisplay med energisparfunktion
Högkvalitativ kraftdistribution
i dina IT rack
Administration via Webbgränssnitt,
konfigurering av gränsvärden
Separat IP adress per PDU
Övervakning i realtid, och oberoende av plats

PDU konfigurator

Välj din ideala
PDU lösning.

Teknisk information

Omfattande material om PDU

Kontakt

Vi finns här när du behöver oss!