Smart Service

Intelligent og fremtidssikret

Forøgelse af anlæggenes tilgængelighed og optimering af serviceprocesserne for Blue e+ køleenheder

Rittal Smart Service kombinerer IoT-kompatible produkter og sensorudstyr fra Rittal og giver dermed mulighed for intelligent vedligeholdelse af dine køleenheder. Få fordel af muligheden for at inddrage producentens ekspertise på et tidligt tidspunkt via fjerndiagnosticering og forøg på denne måde dit anlægs tilgængelighed. Smart Service-portalen tilbyder en lang række funktioner og fordele:

Dine fordele

 • Asset Management & styring af vedligeholdelsesforanstaltninger
 • Visualisering af enhedsdata via webportal (tilstandsovervågning)
 • Adgang til drifts- og temperaturadfærd
 • Oversigt over energiforbrug og effektivitetsanalyser
 • Situationsbetingede afhjælpningsforslag baseret på producentens knowhow

Dine fordele

 • Forøgelse af dit anlægs tilgængelighed
 • Forøgelse af din serviceeffektivitet takket være behovsstyret vedligeholdelse
 • Hurtig problemanalyse og fejlafhjælpning via fjerndiagnosticering og rådgivning

Smart Service Level - individuel og behovsorienteret service

Integration af Smart Service kan til enhver tid konfigureres individuelt og tilpasses efter dine behov. Dermed kan et passende serviceniveau med det ønskede omfang af serviceydelser vælges kundeindividuelt.

Rittal Smart Service tilbyder 3 serviceniveauer, som hver især bygger videre på og indeholder det foregående serviceniveau.

 • Adgang til din personlige Smart Service Portal

 • Situationsbestemte afhjælpningsforslag

 • Rådgivning fra Rittals serviceeksperter

Du får adgang til Smart Service Portal inklusive visualisering af de netværksforbundne enheder og status på enhederne samt udarbejdelse af energieffektivitetsrapporter og -analyser. Desuden får du mulighed for at bestille en fjerndiagnose hos Rittal, således at du kan få situationsbestemte afhjælpningsforslag fra en Rittal-serviceekspert.
Derudover får du mulighed for at inddrage Rittals serviceeksperter med henblik på en hurtig fjerndiagnose og få personlig og optimal rådgivning.

 • Service Level 1 - Remote Diagnostic Service

 • Udvidet med tilstandsovervågning udført af Rittals serviceeksperter

Rittals serviceeksperter overvåger dine netværksopkoblede enheder, som er tilsluttet til Smart Service, og informerer dig proaktivt om nødvendige forholdsregler og kritiske fejl for at sikre dit anlægs tilgængelighed.
Bestilling af nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger kommer altid særskilt fra dig, således at du hele tiden har kontrol over eventuelle foranstaltninger og omkostninger.

 • Service Level 2 – Smart Monitoring

 • Udvidet med individuel og modulopbygget vedligeholdelsesaftale

 • Automatisk serviceafvikling

Fordelene ved Remote Diagnostic Service og Smart Monitoring kombineres på dette serviceniveau med en klassisk serviceaftale. En særskilt bestilling af de relevante vedligeholdelsestiltag er ikke længere nødvendig. Disse er fastlagt i den individuelle serviceaftale.

De intelligente Blue e+ køleenheder passer præcist ind i vores koncept. Opkoblingen af vores maskiner giver mulighed for styring af produktionen via data, der er tilgængelige i realtid, og dermed forbedres vedligeholdelsestider og energieffektivitet. Muligheden for at integrere Blue e+ serien i vores eget værktøj „the@vanced“ samt Rittals Smart Service-tilbud har overbevist os.
Donatus Weber, Dr.-Ing., Kampf Schneid- & Wickeltechnik

Datasikkerhed

Rittal lægger stor vægt på beskyttelse og sikring af dine data. Rittal Smart Service arbejder udelukkende med en krypteret envejsforbindelse og overfører dataene til et certificeret datacenter hos Friedhelm Loh Group i Tyskland.

Rittal Smart Service – Platform ready

Du kan også bruge Rittal Smart Service på Siemens MindSPhere-platformen som Rittal Smart Service MindApp.