Energilagring

Intelligente og bæredygtige energilagringssystemer

Med den konstant voksende andel af vedvarende energi i energiforsyningen bliver energilagringssystemer mere og mere vigtige. Over de næste ti år forventes energilagre at udvikle sig fra at være et perifert til et udbredt fænomen. Emner som elektromobilitet kræver kontinuerlig videreudvikling af bæredygtige lagringsteknologier, og energilagringssystemer er også integreret i mange fremstillingsvirksomheder, for eksempel for at garantere en afbrydelsesfri strømforsyning (UPS) til følsomme processer. Yderligere anvendelsesmuligheder opstår desuden ved integration af vedvarende energiformer og deres ustabile produktionsmønstre.

Opkoblet og effektiv lagring af energi

Energilagre vil i fremtiden ud over den rene oplagringsfunktion også få en omfattende betydning inden for intelligent opkobling med decentrale energiproduktionsanlæg. Først når solcelleanlæg, vindkraftværker, mikrokraftvarmeanlæg samt andre energiproducenter og -forbrugere er indbyrdes digitalt opkoblet og styret, bliver det muligt at afbalancere energiforbruget og energiproduktionen i husholdninger, virksomheder og industri. For at implementere fremtidens energiforsyning er moderne informations- og kommunikationsteknologier samt energilagre afgørende. Moderne bygningsteknologi tilbyder en lang række muligheder for at optimere energieffektiviteten.

Energilagre baseret på batterier bliver mere og mere attraktive på grund af det stigende behov. Med disse lagre kan de samlede energiomkostninger i produktionsvirksomheder reduceres ved f.eks. at undgå belastningsspidser. For at et energilager kan fungere pålideligt og effektivt skal mange komponenter samarbejde optimalt – fra battericellerne til energifordelingen og klimareguleringen til overvågning af hele anlægget. Anvendelse af energilagringsmoduler stiller store krav til skabssystemerne, som disse installeres i. Her er der derfor behov for løsninger, som tilbyder en optimal kombination af aspekter som maksimal sikkerhed, enkel håndtering og tiltalende design.

Optimum energy efficiency with Rittal Home4Energy

Rittal offers the perfect system solutions for every storage application, working with partners and customers to design central infrastructure elements incorporating the necessary system-tested components. Rittal Home4Energy is a modular system that includes everything from enclosure, rack and container solutions to power distribution and climate control technology, planning services, project management, and software tools. In addition to enclosure systems and containers housing batteries, the Rittal portfolio also offers other ready-to-use energy storage solutions such as power distribution components, system accessories and an entire range of climate control and monitoring options.

Skibsindustri

Komplette løsninger til barske miljøer

På åbent hav kan forholdene blive temmelig barske. De tekniske systemer, der anvendes i skibsindustrien , skal derfor beskyttes særligt godt mod miljøpåvirkninger.

Aspin Kemp & Associates (AKA)

Fra boreskibe på havet til microgrids

AKA, der har hovedsæde i den canadiske provins Prince Edward Island, er leverandør af løsninger til dybhavs-, offshore- og industriapplikationer i olie- og gasindustrien samt til strømforsyning til søs og på land og satser på produkter fra Rittal til...

TESVOLT

Varmt vand på bjerget

Den elektriske energi til Alpenvereinshütte i sektionen Coburg genereres og oplagres CO₂-neutralt ved hjælp af et solcelleanlæg og et planteoliedrevet kraftvarmeanlæg. Hyttens gæster kan glæde sig over varme brusebade, et tørrerum og endda internet....

Skabssystemer

Rækkesystem VX25, stålplade

Perfektion sat i system. Det nye skabsrækkesystem VX25 i stål tilbyder maksimal datakvalitet og ensartet teknisk udvikling, en lav kompleksitetsgrad samt tidsbesparende og sikker montage. Det store skabssystem VX25 genbruger det bedste fra TS 8 og...