Indkøbskurv

Rittal prisinformation

16.12.2019. Gennem de seneste måneder har Rittal A/S foretaget en detaljeret gennemgang af alle de omkostningsstigninger, som de globale konjunkturer har påført os i vores egenskab af en globalt orienteret produktionsvirksomhed. Analysen har taget hensyn til vores egen produktion og leverandørkæden i sin helhed, inkl. omkostninger

Resultatet af vores analyse bliver i lighed med andre virksomheder, at vi oplever prisforhøjelser på råvarer i kombination med en stigning i både arbejdskraftomkostninger og transportomkostninger.

Vores målsætninger er:

· At sikre adgang til de forskellige materialer, komponenter og serviceydelser, som vi behøver for at opfylde vores leveringsforpligtelser over for jer som kunder.

· Gennem effektivisering af hele vores værdikæde, at neutralisere så stor en andel som muligt af vores underleverandørers prisstigninger.

Som et resultat af ovenstående og de indsatser, vi har gjort, vil vi i 2020 justere hovedparten af vores listepriser med mellem 1 og 5 %, dvs. et relativt stort spænd mellem forskellige produktområder. Vi håber, at I vil have forståelse for dette og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2020.

Prisjusteringen træder i kraft fra og med den 1. januar 2020, og vi vil gerne understrege, at for ordrer afgivet inden den 1. januar 2020 gælder den aktuelle pris på bestillingstidspunktet. Alle jeres aftalepriser opdateres automatisk i vores system.

Med venlig hilsen

Fredrik Wåhlstrand

VD / Managing Director