Indkøbskurv

Temperatursensor Til køleenhederne Blue e+, Chiller Blue e+

    Temperatursensor Til køleenhederne Blue e+, Chiller Blue e+

    NTC-sensor til styring af Blue e+ køleenheder iht. et individuelt målepunkt inden for skabet (styring vha. ekstern sensor) og efter køleenhedens koldluftsudgang inden for skabet (styring vha. udblæsningstemperatur). Anvendelse ved chillere: Den differensstyrede regulering aktiveres, når det kræves, at gennemsnitstemperaturen skal reguleres i henhold til omgivende temperatur (positiv eller negativ). I denne forbindelse skal temperatursensoren placeres i nærheden af Blue e+ Chiller.
Produktnummer: Navn
SK 3124.400 Temperatursensor
+
[X] Luk

Obligatorisk