Ostoskori

Mitä ovat edge-datakeskukset ja miten niillä padotaan IoT-tsunami?

10.10.2017. Konkreettiset Internet of Things -toteutukset ovat alkaneet yleistyä teollisuudessa. Samalla IoT:n hyödyntäminen asettaa yritysten IT-infrastruktuurille uusia vaatimuksia. Jo lähitulevaisuudessa kaikilla fyysisillä tuotteilla tulee olemaan digitaalinen kaksonen: älykkäät koneet ja komponentit tuottavat dataa, jota analysoidaan reaaliaikaisesti ja jolla ohjataan reaalimaailman tuotantoprosesseja.

Koska automatisoitu tuotanto generoi valtavan määrän dataa ja koska tätä dataa täytyy voida prosessoida viiveettä, nykyisin yleisten pilvikonesalien nopeus ei aina riitä. Automatisoidussa tuotannossa latenssi datan siirrossa IT-järjestelmien välillä pitäisi olla vähemmän kuin 1 millisekunti. Perinteiset WLAN-yhteydet datakeskuksiin yltävät useimmiten parhaimmillaankin vain 10 millisekuntiin.

Niinpä yhä useammat teollisuusyritykset ovatkin ottaneet käyttöön niin sanottuja edge-datakeskuksia. Nimensä mukaisesti nämä sijaitsevat tuotantolaitosten reunamilla tai jopa suoraan tehdasrakennusten sisällä. Lähelle sijoitetut datakeskukset pystyvät prosessoimaan automatisoidussa tuotannossa vaadittavan datavirran riittävän pienellä latenssilla, jolloin dataa pystytään hyödyntämään tuotannon ja logistiikan hallinnassa.

Edge ”kontissa”

Edge-datakeskusratkaisua valittaessa yrityksellä on useita vaihtoehtoja. Perinteiset ratkaisut, kuten konesalin rakentaminen olemassa olevaan siivouskomeroon, pilvikapasiteetin kasvattaminen tai co-location -palvelun hankkiminen eivät ole parhaita ratkaisuja. Komeroviritys vie aikaa ja rahaa, lisäpilvi sijaitsee edelleen kaukana eikä riitä tiputtamaan latenssia, ja co-location toimii tässä edge-tarkoituksessa vain, jos palveluntarjoajan sali sattuu sijaitsemaan lähistöllä.

Usein toimivin ratkaisu edge-datakeskukselle onkin ennalta konfiguroitu, valmis ”konttikonesali”. Tuotantolaitoksen kylkeen voidaan pystyttää omassa dedikoidussa tilassaan sijaitseva datakeskus, joka sisältää palvelinten lisäksi myös kaiken muun tarvittavan: räkit ja muut komponentit, virransyötön ja jäähdytyksen

Kaikki täysikokoisen konesalin ominaisuudet mahtuvat miniatyyrikokoiseen konttiin. Eristetty sijoittelu takaa sen, että ulkopuoliset riskitekijät eivät pysty häiritsemään tuotantoa.

Edge-datakeskusta ei siis ole tarkoitettu pilviratkaisun korvaajaksi, vaan sen täydentäjäksi. Hybridimalli, jossa hyödynnetään sekä pilveä että omaa edgeä, on IoT-aikakaudella järkevin toimintamalli useimmille teollisuusyrityksille.

Tutustu edge-ajatteluun tarkemmin lataamalla Rittalin Edge-käsikirja täältä .

Checklist: Tarvitsenko minä edgen?

Edge-datakeskus on hyödyllinen, jos

1. Tarvitsen nopeasti toimivaa laskentakapasiteettia

2. Käyttämässäni tuotantomallissa dataa syntyy paljon

3. Minulla ei ole valmista ratkaisua datan käsittelyyn