Ostoskori

Pohjoismaissa ei pilveä pelätä – ruotsalaisyritykset rohkeimpia

12.03.2018. Pilvipalveluiden käyttö kasvattaa suosiotaan, mutta pilveen liittyy yritysmaailmassa edelleen huolenaiheita – osa aiheettomia, osa aiheellisia. Konesaliasiantuntija Rittalin arvion mukaan Pohjoismaissa pilvipalveluihin suhtaudutaan selvästi luottavaisemmin kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Avoimimpia pilvipalveluille Pohjoismaissa ovat ruotsalaiset.

Pilvipalveluihin suhtaudutaan vaihtelevasti eri maissa. Rittalin selvitysten mukaan esimerkiksi Pohjoismaissa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa hyötyihin luotetaan pelkoja enemmän. Saksassa taas pelko pilvipalveluita kohtaan on vielä suurta.

Rittalin IT-myyntijohtaja Mikko Aho kertoo, että suhtautuminen selittyy osittain sääntelyn merkityksellä, osittain tottumuksilla.

”Saksalaiset elävät standardien mukaan – ja jos jokin standardi ei ole tarpeeksi vahva, he eivät usko siihen. Toinen asia liittyy tekniikkaan. Esimerkiksi suomalaiset ovat arkielämässä teknisesti edistyneitä, minkä vuoksi he ovat myös yritysmaailmassa valmiimpia kokeilemaan uusia asioita kuin monissa muissa maissa”, Aho sanoo.

Kontrollin menetys kauhistuttaa

Tyypillinen pilvipalveluihin liitettävä pelko on kontrollin menetys. Ihmiset saattavat kuvitella, että tieto ja IT ovat paremmin turvassa, kun ne sijaitsevat lähellä. Pilvipalveluihin liittyy myös edelleen epätietoisuutta, mikä vaikuttaa suhtautumiseen.

”Se, mitä henkilökohtaisessa elämässä esimerkiksi älypuhelimissa pidetään pilvipalveluna, on eri asia kuin se pilvipalvelu, joka käsittelee yrityksen tietoja. Ongelma se on erityisesti silloin, jos yrityksen johto ei ole perillä faktoista ja kuitenkin päättää pilvipalveluiden käytöstä”, Aho toteaa.

Epätietoisuus vaikuttaa myös siihen, että yritykset saattavat tehdä huonoja sopimuksia palveluntarjoajien kanssa.

”Voi olla vaikeaa määrittää raja-arvoja sille, mitä kaikkea luotettavalla ja turvallisella palveluntarjoajalla tulee olla”, Aho sanoo.

Tietoturva – syytäkin suhtautua vakavasti

Aho kertoo, että tietty varovaisuus pilvipalveluiden käytössä on ymmärrettävää. Eniten pilvessä pelottaa tietoturva, ja huoli on Ahon mukaan relevantti: erityisen bisneskriittistä dataa ei mukaan kannata säilyttää pilvessä.

Joskus saattaa myös käydä niin, että palvelun tarjoaja menee konkurssiin ja data katoaa konkurssin mukana. Ahon mukaan tällaisten tilanteiden varalta on hyvä olla vastaus jo sopimuksessa.

”Sopimuksen ehdot määrittävät sen, miten tieto säilytetään”, Aho sanoo.

Tiedon saatavuuden varmistaminen voi myös mietityttää epäilijöitä. Ahon mielestä tämäkin huoli on aiheellinen: aina on mahdollista, että palvelussa tulee katkos tai verkkoyhteyden tarjoajalle tulee ongelma.

”Silloin elintärkeä data voi jäädä puuttumaan juuri siinä tilanteessa, kun sitä olisi eniten tarvittu”, Aho sanoo.

Aho kuitenkin uskoo, että positiiviset kokemukset vertaisyrityksiltä auttavat etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä luottamaan pilven mahdollisuuksiin.

”Yritykset voivat oppia toisiltaan, mitä voi ja kannattaa laittaa pilveen. Referenssien avulla ymmärretään omat tarpeet ja toisaalta ne suuret mahdollisuudet, joita pilvi tarjoaa.”

Lähde: Rittal-konsernin BeTop-julkaisu