Impresum

Izdavač:
RITTAL d.o.o.
Sjedište: Samoborska cesta 145 b
10090 Zagreb
Tel: 01/3486 650
Fax: 01/3486 669
MB: 1949888
MBS: 080525197
OIB: 52762270365

Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu
Temeljni kapital 150,000.00 kuna uplaćen u cijelosti

Direktor:
Dejan Dokmanović
dejan.dokmanovic@rittal.hr

© 2017, Rittal d.o.o.

Zahvalni smo za sve Vaše komentare i prijedloge u vezi naše Web stranice. Primjedbe i kritike mogu biti poslane na adresu e-pošte.