Sigurna razdioba energije na naftnim platformama

Vađenje nafte na pučini predstavlja velike zahtjeve prema korištenoj opremi. Najviša moguća razina sigurnosti pri radu postrojenja te GL odobrenje (Germanischer Lloyd) samo su neki tipični zahtjevi. Posebno su zahtjevne primjene u slučajevima kada naftne platforme rade bez ljudske posade.