„Rittal nudi najstabilniji i najfleksibilniji sustav", kaže Thomas Schellhorn, direktor poduzeća Promontan GmbH.

Vadenje nafte na pucini predstavlja velike zahtjeve prema korištenoj opremi. Najviša moguca razina sigurnosti pri radu postrojenja te GL odobrenje (Germanischer Lloyd) samo su neki tipicni zahtjevi. Posebno su zahtjevne primjene u slucajevima kada naftne platforme rade bez ljudske posade kao u slucaju Dragon Oila. Naftni koncern dosljedno ulaže u sigurnu glavnu razdiobu energije u obliku 4b. Graditelj rasklopnih postrojenja Promontan taj je zahtjev riješio primjenom Rittalova sustava Ri4Power i softverski baziranih montažnih pomagala.

Medunarodno aktivni proizvodac nafte i plina Dragon Oil plc, Dubai, naftu i zemni plin crpi pretežno u Kaspijskom jezeru pred obalom Turkmenistana. Za novu naftnu platformu tražili su graditelja rasklopnih postrojenja za glavnu razdiobu energije. Pronašli su ga u poduzecu Promontan GmbH iz Werdera kod Potsdama. Opskrba energijom, koja se na naftnoj platformi vrši pomocu dizelskih generatora, izvedena je redundantno s dvaput po 600 A. Trošila postrojenja opskrbljuju se elektricnom energijom s ukupno dvanaest izlaznih polja. Uz to su instalirani motorni starteri za pogone poput crpki za morsku vodu, svježu vodu i dizel. Ostali su potrošaci grijaci te kompresori za rashladne uredaje.

„Nov nam je bio zahtjev da se rasklopno postrojenje konstruira u obliku 4b", pojašnjava Thomas Schellhorn, direktor poduzeca Promontan GmbH. Kod rasklopnih postrojenja oblika 4b funkcijski prostori razlicitih izlaza medusobno su pregradeni. Ta konstrukcija ima prednost da nudi znatno vecu sigurnost u radu i sigurnost za osoblje – posebno u slucaju smetnji. „Brzo nam je postalo jasno da to možemo ostvariti s Rittalovim sustavom", navodi Schellhorn.

Daljnji izazov bio je vrlo skucen prostor na naftnoj platformi. Rasklopno postrojenje trebalo je biti za nekih 50% manje od usporedivih postrojenja. Projekt je realiziran s Rittalovim sustavom Ri4Power koji se temelji na sustavu rasklopnih ormara TS 8. Pritom je Rittalov softver „Power Engineering" bio podrška u svim fazama od planiranja do montaže te je omogucio dokumentaciju rasklopnog postrojenja u skladu s normama.