Uobičajena EM-polja

Zaslon od uobičajenih elektromagnetskih polja smetnji

Polja smetnji mogu i iz okoliša utjecati na uređaj, ali mogu nastati radom uređaja i utjecati na okoliš. To vrijedi za industrijske primjene, ali i za uređaje i prostoru za stanovanje.

Osnovni zahtjev prema uređajima za postizanje elektromagnetske podnošljivosti stoga glasi:

  • Polja smetnji izvana

    Postojanje definirane zaštite od smetnji (zaštita od polja smetnji izvana)

  • Vlastita polja smetnji

    Sprječavanje/smanjenje slanja smetnji (zaštita okoliša od vlastitih polja smetnji)

 

Izvor ili cilj elektromagnetskih smetnji mogu biti:

  • Vodovi za priključivanje na mrežu
  • Signalni i upravljački vodovi
  • Električni ili elektronički sklopovi koji zrače elektromagnetska polja ili na koja takva polja mogu utjecati

No već i uobičajena metalna kućišta nude značajnu zaštitu električnih uređaja od elektromagnetskih polja smetnji.

U praksi se pokazalo da Rittalovo standardno kućište nudi dovoljnu zaštitu za postizanje elektromagnetske podnošljivosti za više od 95% svih primjena.

Za zaštitu od posebno intenzivnih elektromagnetskih polja smetnje čitajte ovdje dalje.

Ostale informacije

Ovdje ćete dobiti mehatronički stručni članak F&M „Der EMV-gerechte Schaltschrank" (Rasklopni ormar usklađen s EMC-om)

preuzmi