Smjernice za rukovanje

Smjernice za rukovanje pri transportu
i skladištenju

Rittalove proizvode načelno valja skladištiti i transportirati pažljivo i u skladu s ovim smjernicama. Ove smjernice vrijede za sve osobe i poduzeća koja sudjeluju u transportu.