Površinska zaštita 2. faza

2. faza: uronsko presvlačenje elektroforezom

  • poliesterska smola na bazi vodenog laka, bez udjela teških metala, kromata i silikona
  • RAL 7035
  • Utječe na ravnomjerno stvaranje sloja na površinama, bridovima i u šupljinama te tima potpunu zapečaćenost šupljina
  • Debljina sloja oko 20 µm
  • Termolakiranje