Površinska zaštita 3. faza

3. faza: strukturno praškasto premazivanje

  • elektrostatičko, ekološki neškodljivo praškasto premazivanje na bazi poliesterske smole velike mehaničke otpornosti, bez udjela teških metala, kromata i silikona
  • standardna boja RAL 7035
  • dobra otpornost na kemikalije, temperaturu i vremenske prilike
  • može se dekontaminirati
  • Termolakiranje