Površinska zaštita, naknadna obrada

Naknadna obrada

Prelakiravanje osnovnog sloja odnosno praškastog premaza:

Naša kućišta mogu se prelakirati nakon pomnog čišćenja. Za to su prikladni DD-lakovi, 1- i 2-komponentni lakovi, lakovi za popravljanje na automobilima, praškasti lakovi, vodeni lakovi te nitro lakovi.

U slučaju nedoumice valja provesti test podnošljivosti. Valja se pridržavati uputa za obradu proizvođača laka.

Po želji su mogući sljedeći posebni premazi:

  • tropsko premazivanje
    za visoku razinu zaštite u toplim i vlažnim klimatskim uvjetima (unutarnja primjena).
  • kemijsko lakiranje
    za najbolju otpornost na anorganske i organske tvari koja se može postići lakovima.