Sukladnost CE

Oznaka CE Rittalovih praznih kućišta za rasklopne ormare

Prazna kućišta za rasklopne ormare u odnosu na oznaku CE dodjeljuju se važećoj Direktivi EU koja određuje obvezu označavanja, Niskonaponskoj direktivi 2006/95/EZ s osnovom za tipsko ispitivanje u skladu s DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2005-04

Ostale relevantne direktive:
Direktiva o sigurnosti strojeva 2006/42/EZ
Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EZ

Zbog različitih aspekata Rittal prazna kućišta za rasklopne ormare u prošlosti nije opremao oznakom CE iako su provođena detaljna ispitivanja u skladu s DIN EN 62208 koja su također dokumentirana u dokumentaciji proizvoda i drugim aprobacijama.

Sada se označivanje vrši sukcesivno za sva kućišta koje će se rabiti kao tipski ispitana prazna kućišta u skladu s DIN EN 62208 za niskonaponske kombinacije rasklopnih uređaja u skladu s DIN EN 60439-1 u okviru prilagodbi tipskih pločica. Izjave o sukladnosti po potrebi se mogu izdati već i prije konačnog označavanje proizvoda jer su u prošlosti već provođena odgovarajuća ispitivanja.

Budući da norma koja je uzeta kao temelj za označavanje ne vrijedi za kućišta koja su obuhvaćena specifičnim normama za proizvode (npr. elektronička kućišta prema IEC 60297 ili kućišta za IT naprave), prema sadašnjem stanju označavaju se samo tipična „industrijska kućišta" za niskonaponske kombinacije rasklopnih uređaja.

 

Osnovne informacije o oznaci CE

Što se krije iza toga

Oznaka CE nije certifikat za koji proizvođač samostalno traži da instituti za ispitivanje potvrde pozitivna svojstva njegovih proizvoda.

To je zakonski propisana oznaka za sve proizvode koji su usklađeni s EU direktivama.

Cilj oznake CE u prvoj je liniji uklanjanje trgovačkih preprjeka unutar država članica EU. Oznaka CE je upravna oznaka i najprije nije bila usmjerena potrošačima i krajnjim korisnicima. Bila je predviđena kao napomena za upravna tijela zadužena za nadzor tržišta koja je ukazivala na to da označeni proizvodi odgovaraju zahtjevima tehničkih direktiva za usklađivanje - i to ponajprije sigurnosnim zahtjevima. Valja je razumjeti kao „tehničku putovnicu" za određen proizvode unutar Europskog gospodarskog prostora.

Osnova oznake CE jest koncept usklađivanja Europske komisije i s time povezano podizanje vrijednosti europskih normi. Važan je sadržaj međusobno priznavanje postojećih nacionalnih propisa, normi i specifikacija. Posebno za zaštitu potrošača pri čemu su zdravlje, sigurnost i okoliš u prvom planu.

Sukladnost CE