Certifikat ECB•S

Više od ispitivanja sklopova

Kao jedan od malobrojnih proizvođača kompletnih računskih centara Rittal je dao certificirati sigurnosni prostor High Availability room prema standardu ECB•S.

S ovim certifikatom Europski odbor za certifikaciju European Certification Body (ECB•S) potvrđuje da High Availability room neograničeno ispunjava sve kriterije norme EN 1047-2 ili ih čak nadmašuje.

Prednosti certifikata ECB•S za kupca

  • Najviši stupanj osiguranja kvalitete zahvaljujući neovisno nadzoru kvalitete
  • Poboljšanje vrjednovanja kod odobravanja kredita ili osiguranja od preostalih rizika
  • Transparentnost za banke i osiguranja
  • Pridržavanje europskih standarda po pitanju IT-sigurnosti

Ostale informacije

Ostale informacije o ECB•S možete naći na web stranici European Security Systems Association