IP stupnjevi zaštite

Stupnjevi zaštite prema IEC 60 529 (EN 60 529)

Označivanje IP stupnjeva zaštite vrši se dvama brojevima:

 

Stupnjevi zaštite za zaštitu od doticanja i stranih tijela: prva brojka

Prva
brojka
Naziv Objašnjenje
1 Zaštićeno od krutih stranih tijela promjera 50 mm i većih Sonda, kugla promjera 50 mm, ne smije posve ući1).
2 Zaštićeno od krutih stranih tijela promjera 12,5 mm i većih Sonda, kugla promjera 12,5 mm, ne smije posve ući1).
Člankoviti ispitni prst smije prodrijeti do svoje duljine od 80 mm no mora se održavati dovoljan razmak.
3 Zaštićeno od krutih stranih tijela promjera 2,5 mm i većih Sonda, kugla promjera 2,5 mm, uopće ne smije ući1).
4 Zaštićeno od krutih stranih tijela promjera 1,0 mm i većih Sonda, kugla promjera 1,0 mm, uopće ne smije ući1).
5 Zaštita od prašine Prodiranje prašine nije posve spriječeno, ali prašina ne smije prodrijeti u tolikoj mjeri da to negativno utječe na zadovoljavajući rad uređaja ili sigurnost.
6 Ne propušta prašinu Nema prodiranje prašine u kućište pri podtlaku od 20 mbar.

1) Puni promjer sonde ne smije proći kroz nijedan otvor kućišta.

 

Stupnjevi zaštite za zaštitu od vode: druga brojka

Druga
brojka
Naziv Objašnjenje
1 Zaštićeno od vode koja kapa Kapi koje padaju okomito ne smiju štetno djelovati.
2 Zaštićeno od vode koja kapa ako je kućište nagnuto do 15° Kapi koje padaju okomito ne smiju štetno djelovati ako je kućište obostrano nagnuto za kut do 15°.
3 Zaštićeno od vode koja pršti Voda, koja pršti u kutu do 60° obostrano u odnosu na okomicu, ne smije štetno djelovati.
4 Zaštićeno od vode koja prska Voda koja iz bilo kojeg smjera prska po kućištu ne smije štetno djelovati.
5 Zaštićeno od mlaza vode Voda koja je iz bilo kojeg smjera u mlazu usmjerena prema kućištu ne smije štetno djelovati.
6 Zaštićeno od snažnog mlaza vode Voda koja je iz bilo kojeg smjera u snažnom mlazu usmjerena prema kućištu ne smije štetno djelovati.
7 Zaštićeno od djelovanja pri povremenom uranjanju u vodu Voda ne smije ulaziti u količini koja štetno djeluje ako se kućište pod normiranim uvjetima tlaka i vremena povremeno uroni u vodu.
8 Zaštićeno od djelovanja pri trajnom uranjanju u vodu Voda ne smije ulaziti u količini koja štetno djeluje ako se kućište povremeno uroni u vodu pod uvjetima dogovorenima između proizvođača i korisnika. Uvjeti
moraju biti teži od uvjeta za brojku 7.
9 Voda pri čišćenju visokim tlakom/mlazom pare Voda koja je iz bilo kojeg smjera pod velikim tlakom usmjerena prema kućištu ne smije štetno djelovati.

Primjer navođenja stupnja zaštite: npr. IP 43:
prva brojka = 4:
zaštićeno od krutih stranih tijela promjera 1,0 mm i većih
druga brojka = 3:
zaštićeno od vode koja pršti