Savjeti za podnositelje zahtjeva

Svaka prijava je jedinstvena, kao i osoba koja ju šalje. Iz tog razloga pažljivo i u povjerljivosti provjeravamo svaku prijavu. Usko surađujući s odjelom, obavještavati ćemo Vas o sljedećim koracima u postupku odabira.

Naša očekivanja

Iskoristite Vašu prijavu kako bi nam prikazali vašu osobnost i vještine. Primjeri neka budu vezani za radnu poziciju za koju ste zainteresirani te se pridržavajte važnih informacija.

Zašto se prijavljujete? Koje su Vaše snage koje Vas čine idealnim kandidatom za tu poziciju? Konačno, bitna je kvaliteta, a ne količina.

Kako se mogu prijaviti?

Ako ste zainteresirani za bilo koje od naših radnih mjesta, molimo da nam pošaljete Vašu prijavu i potrebne dokumente.
U slučaju da imate pitanja, tim za zapošljavanje će Vam rado osobno pomoći.

Poslovi