Zahtjevi

Osnovni uvjeti za dugoročno partnerstvo

Naš uspjeh na globalnim tržištima i zadovoljstvo naših kupaca posebno ovisi o predradnjama naših dobavljača diljem svijeta.

Učinkoviti radni procesi u lancu isporuke pritom su iznimno važni za postizanje optimalne učinkovitosti i kvalitete u lancu isporuke do naših kupaca.

Pritom su nam posebno važni otvorena razmjena informacija i spremnost na suradnju s našim partnerima.

Kao osnovni preduvjet održivog odnosa s dobavljačima očekujemo besprijekornu i fleksibilnu opskrbu uz konkurentne cijene i konstantnu visoku kvalitetu.

 

Uz to očekujemo:

 • Obračun ciljnih troškova

  transparentnost troškova - oblikovanje ciljnih cijena - koncepte proizvodnje

  Važno sredstvo za utvrđivanje cijena jest rad s ciljnim cijenama koje ćemo određivati na temelju optimalnih struktura u konstrukciji, proizvodnji, logistici, kvaliteti i upravljanju. Te se kalkulacije izrađuju posve neovisno o postojećim strukturama (obračun ciljnih troškova). Uz to osim povoljnih koncepata konstrukcije i proizvodnje pripadaju između ostalog i prikladni strojevi i postupci te načela vitke proizvodnje i cjelokupnog upravljanja kvalitetom.

  Svrha izrade ciljnih nabavnih cijena jest stvaranje transparentnosti troškova. U otvorenoj raspravi o troškovima s našim dobavljačima želimo eliminirati čimbenike koji napuhavaju cijene, koji su uzrokovani Rittalom i našim dobavljačima, te tako postići optimalnu razinu cijena. Preduvjet tome je spremnost i sposobnost naših dobavljača da u timu otvoreno raspravljaju o zadanim i mogućim strukturama troškova te stvaraju nove strukture. Mi smo s naše strane spremni ući u dugoročne veze s našim dobavljačima.

  Naš cilj: Naši dobavljači ostvaruju dobitak na razini cijena na svjetskim tržištima.

 • Kvaliteta

  Održiva kvaliteta - Uvjerljivo planiranje kvalitete - Neprestano poticanje kvalitete - Dugoročna pouzdanost

  Svoje dobavljače vežemo - partnerskom suradnjom kroz rano uključivanje dobavljača i određivanjem ciljnih nabavnih cijena. Oni tako aktivno s nama surađuju na postizanju besprijekorne kvalitete.

  Stoga naši dobavljači moraju biti dobavljači A razreda odnosno imati potencijal za to. Očekujemo preventivne mjere za osiguranje kvalitete od početka serije umjesto samo prepoznavanja pogrješaka. Dobavljači zato moraju unaprijed provoditi planiranje kvalitete koje obuhvaća analizu vrste kvarova i efekata za konstrukcije i procese, planiranje pokusa i ispitivanja (za ispitivanja kvalifikacija i serijska ispitivanja) te uzorkovanje prototipova. Tako se pravovremeno mogu otkriti slabe točke.

  Naš cilj: dodatno poboljšati kvalitetu rada. To je važan preduvjet za smanjenje troškova povezanih s nedostatkom u kvaliteti kod dobavljača i Rittala.

  Želimo postići optimalnu kvalitetu u proizvodnom lancu. Stoga se savjetujemo sa svojim dobavljačima i usklađujemo se s njima. Valja izbjeći popravne ispite.

  Dogovori o osiguranju kvalitete stoga nam omogućuju da se odreknemo ispitivanja pri dolasku robe u Rittal.

  Visoka razina pouzdanosti i besprijekorna isporuka naših dobavljača omogućava da smanjimo zalihe u cjelokupnom logističkom lancu te da uvedemo nove logističke koncepte.

 • Razvoje usluge

  Rano uključivanje dobavljača - Simultani inženjering - Razvojni tim - Upravljanje projektima - Upravljanje troškovima

  Pomoću simultanog inženjeringa svoje dobavljače uključujemo u razvoj svojih proizvoda već od faze zamišljanja. Svrha ranog uključivanja dobavljač jest da se proizvodi razvijaju zajedno u timu te da se tako izbjegne dvostruki rad te da se osiguraju vrijedni kapaciteti.

  Dobavljač je član našeg razvojnog tima - u nj unosi svoja posebna znanja i preuzima detaljne konstrukcije i uzorke sve do nulte serije. Jednako smo tako spremni na raspolaganje staviti svoje iskustvo u pogledu uključivanja u sustav i ponašanja na terenu. Dugoročnim ugovorima želimo osigurati da će naš razvojni dobavljač također isporučivati seriju te da ćemo tako postići potpunu razmjenu znanja i iskustva.

  Taj novi oblik suradnje u razvoju uvjetovan je dosljednom primjenom nabave iz jednog izvora. Za naše parcijalne obitelji definirat ćemo „strateške dobavljače" s kojima želimo oblikovati zajedničku budućnost. Pri ocjeni nije najvažnija samo razina troškova nego i rad u područjima kvalitete, razvoja, logistike i inovacije. Težimo za partnerskom suradnjom na temelju obostrane predvidljivosti, otvorenosti i iskrenosti.

  Ranim uključivanjem dobavljača želimo dati doprinos skraćivanju vremena razvoja i znatno smanjiti troškove materijala. Za to nam je potrebna odgovarajuća struktura dobavljača. Naši su dobavljači u stanju ponuditi nam povoljniji razvoj s učinkovitim postupcima i odstupanjima. Zajedno želimo postići temelj optimalne strukture troškova kako biste postigli ciljne cijene koje su nam zadali naši kupci.

 • Logistika

  Optimizacija: zaliha - tijekova robe - tijekova informacija

  Proizvodne strukture u Rittalu zahtijevaju fleksibilizaciju u tijekovima proizvodnje i nabavnu logistiku naših dobavljača. Cilj nam je optimizacija opskrbe proizvodnje isporukom usklađenom s montažom dijelova od dobavljača ili upravljanjem zaliha od strane dobavljača uz istovremenu minimalizaciju zaliha u cjelokupnom lancu isporuke.

  Temelj za to čini detaljno i brzo usklađivanje poziva kupaca s Rittalovim zalihama i proizvodnom logistikom naših dobavljača. S tom usklađenošću u kombinaciji s našim tjednim pozivima za isporukom uz dalekosežan horizont potreba svoje dobavljače želimo podržati da uz primjenu svojih fleksibilnih proizvodnih struktura postignu daljnju optimizaciju veličina serija te time i smanjenje zaliha.

  Organizacijski želimo kraćim putovima donošenja odluka između dobavljača i Rittala postići bolje planiranje i pozivanje robe prema količinama i terminima te smanjiti administrativni posao na objema stranama.

 

Optimalni preduvjeti

 • Optimalne preduvjete imaju dobavljači

  • koji su navikli na procesno orijentiranu suradnju u skladu s DIN EN ISO 9000
  • koji mogu dokazati certifikat DIN EN-ISO, VDA ili ISOTS
  • koji prihvaćaju naše uvjete nabave te dogovor o osiguranju kvalitete
  • koji neprestano rade na optimizaciji vlastitih procesa
  • koji raspolažu tehnički kvalificiranom, konkurentnom ponudom učinka
  • koji su pozitivno nastrojeni prema mogućoj suradnji/uključivanju u razvojne procese
  • koji donose vlastiti doprinos u tehničkoj kompetenciji za proizvodnju i proizvod
  • koji aktivno i angažirano surađuju pri izradi povoljnih rješenja spremnih za proizvodnju
  • koji pokazuju izrazitu sklonost inovacijama
  • koji se pouzdano pridržavaju rokova isporuke i ugovornih planova / pokazuju izrazitu točnost po pitanju isporuka i ugovora
  • koji mogu u terminima te ponajprije fleksibilno reagirati na naše potrebe
  • koji nude konkurentne usluge po globalno ekonomičnim uvjetima
  • koji na naše kupce gledaju kao na svoje kupce
  • koji su spremni potpisati ugovore o isporuci i sporazume o povjerljivosti podataka
  • koji su spremnik neprestano provjeravati i optimizirati kvalitetu komunikacije i logističke suradnje
  • koji su zainteresirani za dugoročno partnerstvo puno povjerenja i koji podrškom i savjetom stoje uz nas kao partneri
  • koji razmišljaju ekološki svjesno i nude ekološki neškodljiva rješenja