Rukovodstvo poduzeća

Sa snagom i vizijom u budućnost

Već i u vrijeme našeg osnivanja 1961. vrijedilo je ono što danas živimo: Snaga i vizija!

Snaga je radoznalost prema novome. Snaga je snaga volje usmjerena prema cilju i kreativnost, snaga je u tome da se prepoznato realizira brzo i usmjereno prema kupcima.

Ta snaga može uspjeti samo s vizionarskim, hrabrim poduzetništvom, dinamičnim rukovodećim timom te 10.000 motiviranih zaposlenika iz više od 100 nacija svijeta.

Za uspješnu budućnost

S velikim angažmanom i oduševljenjem radimo za veće znanje, napredak, neprestani rast, a time i uspješnu budućnost.

Zajednički nam je cilj bio i jest kupce oduševiti rješenjima o kojima nisu niti sanjali. Tada i danas!

Za to su tu (slijeva):
Carsten Röttchen (Managing Director Production), Dr. Thomas Steffen (Managing Director Research and Development), Dr.-Ing. Karl-Ulrich Köhler (Chief Executive Officer),
Hans Sondermann (Managing Director Sales and Marketing), Andreas Huck (Managing Director Finance and Administration)

Držite nas za riječ

Poduzetnički uspjeh može se mjeriti

Brojevi i činjenice