Načela poduzeća

Temelj uspjeha

Življene vrijednosti ujedinjuju vlasnike, rukovoditelje i osoblje. To se vidi u našoj uspješnoj suradnji i socijalnom angažmanu.

1. Suradnja svih zaposlenika usmjerena prema cilju kapital je našeg poduzeća.

2. Poznajemo vezu između kvalifikacije, motivacije i uspjeha poduzeća, tj. svoje zaposlenike potičemo u području izobrazbe i usavršavanja i uključujemo ih u cjelokupni uspjeh.

3. Naši su kupci za nas partneri koji odlučuju o uspjehu našeg poduzeća:

  • Moramo riješiti želje i probleme svojih kupaca jer pomoću njih zarađujemo svoj novac i osiguravamo svoju budućnost!
  • Naši proizvodi moraju kupcima nuditi jasne prednosti i koristi, ponajprije po pitanju kvalitete, tehničke izvedbe, opsega asortimana i isporučivosti!

4. Moramo biti brži i bolji od konkurencije. Tu prednost moramo svakodnevno iznova dokazivati svojim kupcima!

5. Naše ideje i naša kreativnost osiguravaju nam prednost, tj. neprestano se moramo truditi oko novih poticaja za razmišljanje i ideja te njihovih dosljedne i profesionalne realizacije!

6. Savršeno svladavanje našeg svakodnevnog posla osigurava našu egzistenciju i omogućava nam da svladamo zahtjeve budućnosti!

7. Cilj nam je stvoriti dugoročan, partnerski odnos sa svojim dobavljačima. Preduvjet tome je konkurentnost po pitanju kvalitete, usluge isporuke, cijene i optimalnog rješavanja problema!

8. Sve snage koncentriramo na savršenu i povoljnu proizvodnju svojih proizvoda te na profesionalnu prodaju i pouzdanu isporuku!

9. Svjesni smo svoje odgovornosti prema okolišu i okolini u kojoj živimo. Želimo sudjelovati u njihovu oblikovanju te ih poboljšati!

10. Sustav činimo
- bržim - boljim - posvuda.

Uspjeh u brojkama

Dobra načela osnova za uspješnog vođenja poslova.
Ovdje možete pronaći aktualne informacije o poduzeću:

Brojevi i činjenice