Downloads Tekst za medije (preuzimanje) Slika
Nova Rittalova serija ventilatora s filtrom TopTherm s EC-tehnikom uz inteligentne funkcije regulacije i nadzora nudi i uštedu energije vecu od 60%.

2012-07-06. Od 2013. gotovo svaki treci ventilator nece ispunjavati zahtjeve Direktive 2009/125/EZ o uspostavi okvira za postavljanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom. Razvoj novih energetski ucinkovitih ventilatora s filtrima za klimatizaciju rasklopnih ormara pokazuju da se primjenom istosmjernim motora EC (electronically commutated) buduce direktive ne samo ispunjavaju nego uvelike i premašuju. Tako nova Rittal serija ventilatora s filtrom TopTherm uz inteligentne funkcije regulacije i nadzora nudi i uštedu energije vecu od 60%.

Gustoca paketa u rasklopnim ormarima raste i zahtjeva ucinkovite klimatizacijske sustave. Posebna ekonomicna metoda za odvodenje toplinskih opterecenja pomocu zraka iz okoline iz rasklopnog ormara jest primjena ventilatora s filtrom - kombinacija ventilatora i filtra za prašinu. Razvojem nove varijante Highend serije ventilatora s filtrom TopTherm, koja je sada posve dostupna kao EC-verzija, Rittal nudi još više mogucnosti za ventilaciju rasklopnih ormara koja štedi energiju. Opremanje inteligentnim funkcijama regulacije i nadzora te snažnom dijagonalnom tehnikom ispunjava sve želje po pitanju povecane sigurnosti i energetske ucinkovitosti.

Inovacija ima istosmjerne motore bez cetkica koji su u usporedbi s uobicajenim motorima s rascijepljenim polom u ventilatorima s filtrom imaju 2.5 puta vecu ucinkovitost. Uslijed pretvaranja izmjenicnog napona u istosmjerni, brzinom ventilatora se može upravljati preko regulacije napona. EC-rješenje za razliku od standardnog AC ventilatora s filtrom s motorom s rascijepljenim polom omogucava uštedu energije vecu od 63%. Tako se u nekoj proizvodnoj hali sa 100 ventilatora s filtrom godišnje može uštedjeti više od 2.000€.

Daljnji potencijali za uštedu moguci su kontinuiranom regulacijom broja okretaja sa suceljem integriranim u ventilator. Ventilator se aktivira s 0 do 10 V ili PWM-signalom (pulsno-širinska modulacija) i to preko Rittal EC-upravljacke jedinice ili PLC (programabilnog logickog kontrolera). Opcijska EC-upravljacka jedinica koja se može montirati slijepu sabirnicu nudi podrucje namještanja za vrijednosti zadane temperature (5 do 55°C), eksterni osjetnik temperature za utvrdivanje stvarne temperature i statusnu LE-diodu za prikaz stanja rada. Alarmni relej javlja pogreške poput previsoke temperature, kvara ventilatora, prekida snage i loma osjetnika. Na upravljacku jedinicu mogu se prikljuciti do cetiri EC-ventilatora s filtrom.

Sucelje s izlazom taho-signala omogucava i nadzor broja okretaja i funkciju ventilatora. Pritom izravno prijavljuje smetnje ili ispad. Vlasnik tako može reagirati odmah, a ne tek kada temperatura u ormaru prekoraci vrijednost alarma. To minimizira rizik od ispada komponenti u ormaru i povecava raspoloživost postrojenja.