Downloads Tekst za medije (preuzimanje) Slika
Prof. dr. ing. Günter Ackermann s Instituta za elektricne sustave energije i automaciju Tehnickog Sveucilišta Hamburg-Harburg bio je medu vrhunskim predavacima 3. Rittalova dana struke „Schiff&See" u Hamburgu.

2012-05-29. Na trecem Rittalovu danu struke „Schiff & See" 10. svibnja 2012. u Hamburgu strucnjaci su informirali o sigurnoj razdiobi energije u pomorskoj primjeni. Medu predavacima su se nalazili ugledni predstavnici iz njemackog Saveza strojarstva i gradnje postrojenja (VDMA), Tehnickog sveucilišta Hamburg-Harburg (TUHH), Phoenix Testlab, Besecke, Eplan i Rittal. Sudionici strucnog dogadanja na muzejskom brodu „Cap San Diego" bili su konstruktori, projektanti i odgovorne osobe za nabavu škverova i dobavljaca u brodogradnji.

Razdioba energije u pomorskim primjenama doživljava velike promjene. Rastuca složenost brodova i platformi za planirane parkove naftnih bušotina sa sobom posebice donosi nove tehnološke izazove. U središtu je upravo tema sigurnosti. Razdioba energije na brodovima i naftnim platformama mora biti zajamcena u svakom trenutku.

10. svibnja 2012. otprilike 50 sudionika iz pomorske struke iskoristilo je 3. Rittalov dan struke „Schiff & See" u Hamburgu kako bi se informiralo o toj temi i aktualnim trendovima i razvoju. O aktualnom stanju i perspektivama tržišta brodskog prijevoza i brodogradnje referirala je Hauke Schlegel iz VDMA industrije za brodogradnju i dobavljace naftnih platformi. Iako se težište brodogradnje prebacilo na Daleki Istok, strucnjaci smatraju da Njemacka i druge zemlje Središnje Europe predvode rang listu zemalja dobavljaca. Prof. dr. ing. Günter Ackermann s Instituta za elektricne sustave energije i automaciju Tehnickog Sveucilišta Hamburg-Harburg pojasnio je da su se elektricni ucinci strojeva od 1995. znatno povecali kod putnickih brodova. Tako je primjerice „Celebrity Solstice" imao snagu stroja od preko 67,2 megavata. Potreba za niskonaponskim i srednjonaponskim postrojenjima u brodovima neprestano raste i pritom se pokazao trend prema decentralizaciji opskrbe energijom i prikljucivanju na kopnu tijekom usidrenja u luci.

Dietmar Frei iz Phönix Testlaba dao je opsežan pregled o tome koji su zahtjevi klasifikacijskih društava prema razdiobi energije. Objasnio je ispitivanja EMC i ekološka ispitivanja za dodjelu razreda i znacajne promjene IACS-a (International Association of classification societies Ltd.) E10. Henry Fischer iz Beseckea pojasnio je kako izgledaju najmodernija utvrdivanja potrošnje energije i procjene na megajahtama i kruzerima.

Zanimljiv uvid u aktualne strategije i rješenja za prijenos energije na pucini dao je Thomas Kreter, savjetnik za sustave u Rittalu, na primjeru projekta „HelWin2", povezivanja na mrežu za planirani vjetropark na pucini na Baltickom moru Amrumbank West. Tamo se za opskrbu energijom platformi HGÜ (visokonaponski prijenos istosmjerne struje) rabe Ri4Power poduzeca Rittal. Jan Fleming iz Eplana i Claus Trapp iz Rittala pojasnili su koje prednosti nude graditelji postrojenja i upravljanja primjenom ucinkovitih softverskih i projektantskih alata. Michael Schell, voditelj upravljanja proizvodima za razdiobu energije iz Rittala objasnio je kakve zahtjeve novi propis IEC 61439-1/-2 za niskonaponska rasklopna postrojenja postavlja pred proizvodace rasklopnih postrojenja. Na završnoj diskusiji koju je vodio Wilfried Braun iz Rittala predavaci su odgovarali na detaljna pitanja strucnih sudionika.