Downloads Tekst za medije (preuzimanje) Slika
Za profesionalnu razdiobu el. energije u IT-rack-ormarima Rittal na CeBITu 2012. predstavlja cetiri nova, kompaktna sustava PDU (Power Distribution Unit).

2012-04-03. Rittal na CeBITu predstavlja cetiri nova, kompaktna sustava PDU (Power Distribution Unit) za profesionalnu razdiobu el. energije u IT-rack ormarima. PDU jedinice dostupne su u pasivnoj izvedbi „PDU basic" te inteligentnim varijantama „PDU metered", „PDU switched" i „PDU managed" i medunarodno su primjenjive.

Nova generacija kompaktnih PDU sustava za razdiobu el. energije od ekstrudiranog eloksiranog aluminijskog profila montira se jednostavno. Kod novog IT-rack ormara „TS IT", kojeg Rittal takoder predstavlja na CeBITu. Montaža se vrši bez alata, tehnologijom snap-in. PDU jedinice imaju prikljucne utikace C13 i C19 uticnih mjesta, koji su diljem svijeta uobicajeni u podatkovnimcentrima, a dodatno je raspoloživa i specificna varijanta za englesko tržište. PDU jedinice dostupne su kao jednofazna ili trofazna verzija, a ovisno o tipu podržana je fazna struja od 16 A ili 32 A, a kod pojedinacnih verzija do 3 x 63 A (npr. za visokokompaktne primjene u blade serverima). Tako se preko jednog PDU-rack-ormara može razdijeliti snaga veca od 40 kW. Inteligentne, upravljive PDU-verzije omogucuju ovisno o tipu upravljanje energijom po fazi (napajanje) ili pak naniže do razine servera (mjerenje pojedinacne energije po izlaznom utoru). Primjenom bistabilnih releja (u slucaju uklopivih verzija) i energetski ucinkovitog zaslona OLED s funkcijom uštede struje PDU jedinice imaju malu potrošnju energije te su stoga povoljne u radu.

Konfiguracije preko mrežnog sucelja

Inteligentne sabirnice za razdiobu struje mogu se jednostavno konfigurirati i upravljati preko mrežnog sucelja. Za primjenu s Rittalovim nadzornim sustavom CMC III raspoložive su posebne Slave PDU jedinice bez vlastitog mrežnog servera. Uz to se kompletan program PDU može povezati u jedan softver DCIM. To se u Rittal softveru RiZone vrši automatski preko funkcije automatkog skeniranja. Tako se potrošnja energije nadzire ucinkovito i sigurno te se o tome vodi zapisnik. S vlastitom funkcijom CAN-sabirnice i opcijski do cetiri prikljuciva senzora CMC III moguc je primjerice nadzor temperature i vlažnosti te nadzor pristupa rack-ormaru. Promišljeno upravljanje korisnicima štiti razdiobu struje od neovlaštena pristupa.

Moguce registriranje nesimetricnih opterecenja

Rittal PDU nudi i opsežne funkcije mjerenja i upravljanja koje osim uobicajenog registriranja napona, struje i ucinkovitosti registriraju i prividnu snagu i faktor snage. Za prepoznavanje nesimetricni opterecenja kod trofaznih PDU jedinica dodatno se mjeri struja neutralnih vodica. Tocnost mjerenja do jednog postotnog boda (mjerenje djelatne energije) jamci vrlo visok stupanj tocnosti registriranih izmjerenih podataka. Svi se parametri pregledno prikazuju na mrežnoj stranici, ali se mogu i preko mrežnog zapisnika (Simple Network Management Protocol, SNMP) proslijediti vanjskim softverima za upravljanje. Uz to se u rack-ormaru može aktivirati i graficki zaslon u boji OLED koji pruža brzi uvid u upravljanje energijom i stanje pogona PDU jedinice. S cetirima novim sustavima Rittal proširuje svoj dosadašnji asortiman proizvoda modularno sastavljenih PSM-sabirnica (Power System Module) za nemodularne tipove PDU jedinica.

Cetiri varijante izvedbe PDU-a

Osnovna izvedba „PDU basic" pruža robusnu i kompaktnu osnovnu razdiobu struje za IT-okolinu. Uticna letvica jednostavno se prikljucuje i odmah je funkcionalna. Varijanta „PDU metered" ima interno mrežno sucelje i prikljucak za ethernet. Tako se mogu povoljno nadzirati podatci o ucinku citavog IT-rack-ormara. „PDU switched" osim funkcija varijante „PDU metered" nudi i mogucnost ukljucivanja i iskljucivanja pojedinih izlaznih utora preko mrežnog sucelja. Izvedba „PDU managed" ima jednake funkcije kao i „PDU switched". Razvijena je posebno za primjenu u visokotehnološkim IT-rack-ormarima i nudi razdiobu struje s funkcijama za mjerenje energije i nadzora za svaki pojedinacni izlazni utor. Osim definiranih standardnih varijanti iz jednog elementa PDU-sustava mogu se kreirati rješenja specificna za kupca cim se mogu ispuniti posebni zahtjevi.