Downloads Tekst za medije (preuzimanje) Slika 1 Slika 2
Rješenja kucišta Hygienic Design poduzeca Rittal dobar su temelj za dobivanje nagrade Anuga FoodTec Award 2012. (srebrna medalja) za poduzece food technology Lummer.

2012-03-08. Profesionalno cišcenje i dezinfekcija proizvodnih postrojenja u industriji namirnica osnovna je stvar za sprjecavanje posljedica onecišcenih namirnica. Preduvjeti su postrojenja i komponente koji dosljedno slijede nacela oblikovanja optimizirana u smislu higijene i izbjegavaju konstrukcijska slaba mjesta koja pogoduju stvaranju klica. Na sajmu Anuga FoodTec 2012. Rittal - svjetski vodeci ponudac sustava za rasklopne ormare - sada predstavlja nove koncepte kucišta za svoj program Hygienic Design (HD). Spektar se proteže od velikih ormara oblikovanih u skladu s nacelima higijene preko kucišta za poslužiteljske sklopove pa sve do kucišta za pisace na etikete i tipke.

Higijena je najveca zapovijed u postupku proizvodnje namirnica. Kako bi se higijena rada u postrojenjima za proizvodnju u industriji namirnica višestruko povecala, postrojenja i komponente moraju radi cišcenja i dezinfekcije odgovarati nacelima oblikovanja u skladu s higijenom. To kod strojeva i postrojenja posebno vrijedi za njihove rasklopne ormare te za sustave kucišta na sucelju covjek-stroj.

Na sajmu Anuga FoodTec 2012. Rittal uz svoj aktualni HD program kompaktnih kucišta predstavlja i najnovije skice rješenja za velike ormare HD koji su razvijeni u suradnji s razlicitim kupcima. Za daljnju diskusiju sa strucnim posjetiteljima pripremljena su HD rješenja za sucelje covjek-stroj poput komandnih ploca, kucišta za pisac za etikete i tipke te prozorcice kao pribor. Razmjenu mišljenja sa strucnim posjetiteljima na sajmu Rittal ce iskoristiti kako bi u serijsku proizvodnju ukljucio iskustva iz prakse i ideje specijalista.

Uz primjenu uobicajenih rješenja za rasklopne ormare u podrucju namirnica može se javiti potencijal za rizike. Tako su tama i gubitak topline u rasklopnom ormaru te vlaga – uzrokovani uobicajenim brtvama – pogodno tlo za nastajanje biofilmova i kontaminacije. Tu su i mrtvi prostori izmedu kucišta i vrata, eventualne stražnje i bocne stijenke ili podrucje izmedu zida odnosno tijela stroja i rasklopnog ormara. Cesto nije dovoljno jednostavno cišcenje i dezinficiranje površina. Vanjski panti, vijci, brave i uvodenja kabela takoder su „dobar" rasadnik mikroorganizama.

Oblikovanje u skladu s higijenskim nacelima

Jake strane Rittalovih HD kucišta posebno dolaze do izražaja upravo u podrucju namirnica. Tipicna konstrukcijska svojstva poput krovne kosine od 30° ili krov koji strši s vodoravnim bridom jamce brzo i sigurno otjecanje tekucina. Tako se izbjegava da se pri cišcenju na kucištu zadržavaju napuhani ostatci. Ciljano su uklonjeni prorezi, vanjski panti ili teško dostupni meduprostori koji mogu poslužiti kao gnjezdišta za mikroorganizme. Jamstvo za sigurnu zabrtvljenost Rittalovih HD kucišta jest plava silikonska brtva koja je otporna na uobicajena sredstva za cišcenje i dezinfekciju. Ta se brtva nalazi izvana i brtvi izmedu vrata/krova i kucišta sigurno i bez proreza. Izradena je iz jednog komada i može se vrlo brzo zamijeniti u okviru preventivnog servisiranja.

Primjena Rittalovih rješenja za HD kucišta proizvodacima namirnica nudi ukupno minimalizirane higijenske rizike kroz optimizirane rezultate cišcenja te znatno smanjenu primjenu sredstava za cišcenje i dezinfekciju. Zahvaljujuci ucinkovitim sigurnosnim rješenjima uz to su omoguceni uspješni auditi za standard IFS (International Food Standard) i trgovacki auditi.

Potpis ispod slike 2: Pri konstrukciji svoje nove kontrolne vage za mokra podrucja „CWP Neptune" proizvodac Bizerba usko se orijentirao prema sustavu na slaganje „Hygienic Design" (HD) proizvodaca rasklopnih ormara Rittal.