Pogon Rittershausen

Proizvodnja Rittalovih sustava velikih ormara (TS 8) u posve automatiziranom tijeku proizvodnje.

Visoko moderno, ekološki neškodljivo postrojenje za lakiranje s uronskim nanošenjem temeljnog premaza i praškastim lakiranjem.

Pogon Wissenbach

Rittalov specijalist za racionalnu serijsku proizvodnju u podrucju oplemenjenog celika: proizvodnja malih kucišta, kucišta za poslužiteljske sklopove i pultova od oplemenjenog celika te proizvodnja serije Hygienic Design.

Pogon Hof

Proizvodnja sigurnosnih prostora za racunske centre te standardnih modula za fleksibilnu primjenu koji se mogu skalirati.

Pogon Herborn

Medunarodna Rittalova središnjica za nabavu, distribuciju, razvoj, usluge, osiguranje kvalitete i marketing.

Moderna proizvodnja Rittalovih sustava malih kucišta (AE, KL, EB) u više od 60 varijanti.

Pogon Urbana, Ohio/SAD

Iznimno moderan logisticki centar za tržište SAD-a. Visokotehnološka proizvodnja velikih ormara na temelju TS 8 i PS 4000 te kucišta za vanjsku uporabu. Posebna kucišta i rashladni uredaji za tržište SAD-a.

Pogon Šangaj, Kina

Proizvodnja velikih serija kompaktnih kucišta KL i AE, velikih ormara PS, TS i ES te proizvoda za IT-tržište.

Pogon Bangalore, Indija

Proizvodnja prikljucnih kutija KL, kompaktnih rasklopnih ormara AE, savršenih rasklopnih ormara PS itd. u velikoj seriji za indijsko tržište. Zajedno s novom proizvodnjom klimatizacijskih uredaja jedan od najmodernijih strojnih parkova u Indiji.

Pogon Plymouth

Proizvodnja Rittalovih IT-serverskih rack-ormara i mrežnih ormara.

Proizvodnja OEM IT-rack-ormara za ugledne velike kupce.

Pogon Valeggio, Italija

Vrlo moderna proizvodnja cjelokupnih Rittalovih uredaje povratnog hladenja - serijski i prema specificnim zahtjevima kupaca.

slide left slide right

 • Pogon Rittershausen

  Proizvodnja Rittalovih sustava velikih ormara (TS 8) u posve automatiziranom tijeku proizvodnje.

  Visoko moderno, ekološki neškodljivo postrojenje za lakiranje s uronskim nanošenjem temeljnog premaza i praškastim lakiranjem.

 • Pogon Wissenbach

  Rittalov specijalist za racionalnu serijsku proizvodnju u podrucju oplemenjenog celika: proizvodnja malih kucišta, kucišta za poslužiteljske sklopove i pultova od oplemenjenog celika te proizvodnja serije Hygienic Design.

 • Pogon Hof

  Proizvodnja sigurnosnih prostora za racunske centre te standardnih modula za fleksibilnu primjenu koji se mogu skalirati.

 • Pogon Herborn

  Medunarodna Rittalova središnjica za nabavu, distribuciju, razvoj, usluge, osiguranje kvalitete i marketing.

  Moderna proizvodnja Rittalovih sustava malih kucišta (AE, KL, EB) u više od 60 varijanti.

 • Pogon Urbana, Ohio/SAD

  Iznimno moderan logisticki centar za tržište SAD-a. Visokotehnološka proizvodnja velikih ormara na temelju TS 8 i PS 4000 te kucišta za vanjsku uporabu. Posebna kucišta i rashladni uredaji za tržište SAD-a.

 • Pogon Šangaj, Kina

  Proizvodnja velikih serija kompaktnih kucišta KL i AE, velikih ormara PS, TS i ES te proizvoda za IT-tržište.

 • Pogon Bangalore, Indija

  Proizvodnja prikljucnih kutija KL, kompaktnih rasklopnih ormara AE, savršenih rasklopnih ormara PS itd. u velikoj seriji za indijsko tržište. Zajedno s novom proizvodnjom klimatizacijskih uredaja jedan od najmodernijih strojnih parkova u Indiji.

 • Pogon Plymouth

  Proizvodnja Rittalovih IT-serverskih rack-ormara i mrežnih ormara.

  Proizvodnja OEM IT-rack-ormara za ugledne velike kupce.

 • Pogon Valeggio, Italija

  Vrlo moderna proizvodnja cjelokupnih Rittalovih uredaje povratnog hladenja - serijski i prema specificnim zahtjevima kupaca.