Temelj proizvoda

Bezbrojne mogućnosti na jednom mjestu

Naši proizvodi čine temelj pojma „Rittal – The System." Zahvaljujući modularno oblikovanoj arhitekturi sustava naša se rješenja mogu točno prilagoditi vašim potrebama i zahtjevima - posve individualno, ovisno o veličini poduzeća i struci te izravno iz serije.

Platforma sustava „Rittal – The System." jest rasklopni ormar TS 8 koji se može primijeniti i kao IT-rack-ormar. Uz to Rittalova ponuda obuhvaća velik broj tipova kućišta - od malog kućišta preko kompaktnih rasklopnih ormara do kompletnih sustava ormara.

U području razdiobe struje „Rittal – The System." sa sustavom rasklopnih postrojenja Ri4Power i sustavom za razdiobu struje RiLine nudi sigurnu opskrbu energijom za gotovo sve slučajeve primjene.

Što ima prednosti, ima i nedostataka - naša klimatizacijska rješenja brinu se o učinkovitom odvođenju gubitka topline korištenih komponenti. Paleta naših proizvoda pritom seže od usavršenih ventilatora s filtrom za industrijske ormare do promišljenih rashladnih koncepata za IT-infrastrukturu.

Bilo u mikro računskom centru ili kao samostalno rješenje za srednje veličine ili kao kompletan računski centar: za IT-infrastrukture Rittal nudi koncepte i proizvode svih redova veličine.

Zahvaljujući modularnom principu slaganja „Rittal – The System." nudi gotovo beskonačan broj primjena. I to sve na jednom mjestu