Tehnika nizanja

 • Baying VX
  Baying VX

  Mrežni i serverski ormari na osnovi TS 8. Nosivost ovisno o izvedbi do maksimalno 1000 kg.

  More

 • Baying TS
  Baying TS

  Mrežni i serverski ormari na osnovi TS 8. Nosivost ovisno o izvedbi do maksimalno 1000 kg.

  More

 • Baying of IT enclosure systems
  Baying of IT enclosure systems

  Pribor za nizanje za naknadno nizanje IT rack-ormara TS 8 i rack-ormara TE

  More

 • Baying AE
  Baying AE

  Mrežni i serverski ormari na osnovi TS 8. Nosivost ovisno o izvedbi do maksimalno 1000 kg.

  More

+
[X] Close

Required