Moduli nosivih tračnica uređaja

    Moduli nosivih tračnica uređaja

    Za ugradnju serijskih stezaljki, sklopnika itd., poklopac se može zapečatiti.
Model No. WU @ 250 mm U @ 150 mm
SV 9666.230 2 4
SV 9666.190 1 4
SV 9666.200 2 1
SV 9666.223 3 3
SV 9666.220 2 3
SV 9666.210 2 2
SV 9666.213 3 2
SV 9666.170 1 2
SV 9666.160 1 1
SV 9666.180 1 3
+
[X] Close

Required