Elastični profil stezaljki

    Elastični profil stezaljki

    Za brtvljenje otvora za uvođenje kabela između podnih limova, posebno prikladno za kabele jednakih presjeka.
Model No. Name
SZ 2573.000 Elastični profil stezaljki
+
[X] Close

Required