Cookies

Suteikdami savo išankstinį sutikimą, Jūs sutinkate, kad susisiesime Jūsų kontaktinę informaciją su esamais duomenimis apie Jūsų ankstesnius vizitus ir veiklą mūsų svetainėje. Tai darydami naudosime duomenis, sugeneruotus per būsimus Jūsų apsilankymus, ir mūsų surinktus duomenis iš ankstesnių mūsų svetainės apsilankymų, nebent jūs prieštarausite.

Mes saugome jūsų duomenis laikotarpiui, per kurį naudojate mūsų pasiūlymus, ir po paskutinio apsilankymo ar bet kokio kito jūsų kontakto, ilgiausiai. Jei norite sužinoti, kaip atšaukti šį išankstinį sutikimą, taip pat sužinokite apie savo teises į informaciją, taisymą ir ištrynimą, skaitykite "Duomenų privatumo pareiškimą".

  • Decline analysis cookies (Google Analytics)

    We use these cookies for the analysis of the website, so that we can measure the use of our websites and improve the user experience for our visitors. This link leads to a browser plugin, which prevents the capture with Google Analytics.