Naar de nieuwe website rittal.nl
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Op iedere aanbieding en op iedere overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Rittal B.V. van toepassing, zoals deze in het aan u toegezonden prijsblad zijn afgedrukt.

De algemene voorwaarden liggen ook bij Rittal B.V. ter inzage en worden desgevraagd aan u toegezonden.

Wij willen u er graag op attenderen dat Rittal B.V. per 1-12-2015 een nieuw KvK-nummer en nieuw BTW-nummer heeft gekregen. Het nieuwe KvK-nummer is per 1-12-2015 geworden: 60875089. Het nieuwe BTW-nummer is geworden: NL854098434B01