Winkelwagen

Beschikbaarheid van data als voorwaarde.

Steden zijn continue bezig met het verbeteren van de leefbaarheid. De toestroom van bezoekers gecombineerd met het woongenot van de bewoners vraagt om een helder parkeerbeleid.

De beschikbaarheid van de parkeergelegenheden moet goed en betrouwbaar aangeboden worden.

Daarnaast moeten ook de verkeerstromen in beeld zijn gecombineerd met de alternatieve oplossingen om op de bestemming in de stad te komen en dat allemaal real-time.

Een goed en betrouwbaar werkende IT-omgeving is daarvoor een voorwaarde.

De hiervoor benodigde apparatuur moet goed en veilig geplaatst kunnen worden, waar nodig zo dicht mogelijk bij de gebruiker opgesteld.

Omgevingsomstandigheden bepalen de keuze voor de juiste beschermwijze van de apparatuur.

Duurzame oplossingen die de overtollige warmte met omgevingslucht op een slimme manier afvoeren worden in outdoorbehuizingen toegepast.

Maar ook de binnen opgestelde apparatuur, waarbij door de hogere warmtelast vaak grotere koelvermogens noodzakelijk zijn, kunnen duurzaam en slim op de optimale temperatuur gehouden worden.

Vakbeurs Mobiliteit

Wanneer: 28-29 november
Tijd: 9.45 tot 17.00
Waar: Expo Houten

Standnummer: 2.2.38