Winkelwagen

Rittal rust de Nesserlander-sluis volledig uit

16.01.2019. Niedersachsen Ports brengt de Nesserlander-sluis in een complex renovatieproject met systeemtechniek van Rittal op het nieuwste technische niveau. Schakelkast-, stroomverdelings- en IT-systemen van Rittal lossen een groot aantal eisen voor complexe automatisering op. De consistente systeembenadering zorgt voor efficiëntie en flexibiliteit in de gehele waardecreatieketen in de installatiebouw.

Sinds 1888 vormt de Nesserlander-sluis de toegangspoort tot de binnenhaven van Emden. In een uitgebreid renovatieproject – dat uiteindelijk neerkwam op een volledige nieuwbouw over een periode van ruim tien jaar – heeft Niedersachsen Ports de installatie toekomstgericht op het nieuwste technische niveau gebracht. Kast- en IT-rackoplossingen van Rittal worden in Emden gebruikt voor laagspanningsvoeding en IT-netwerken tot aan compacte outdoor-behuizingen van roestvaststaal. De redenen voor de selectie lagen vooral in de consistente systeembenadering van planning tot aan realisatie.

De Nesserlander-sluis in Emden was altijd al iets bijzonders met zijn taken. In de eerste plaats voert de installatie de klassieke sluisfunctie tussen haven en getijde-afhankelijke waterniveau van de buitenste Eems naar de Noordzee uit. Bovendien maakt de sluis als onderdeel van het dijksysteem deel uit van de kustbescherming en voorkomt de sluis dat er slib vanuit de Dollard in het havenbekken komt. Het plaatje wordt gecompleteerd door de eveneens nieuw gebouwde basculebrug voor het wegverkeer erboven. Deze gaat open bij elk sluisproces en maakt op die manier ruimte voor de schepen.

Oplossingen voor automatisering en IT

De installatie wordt gevoed door drie laagspanningsinstallaties die gebaseerd zijn op kasttechniek van Rittal, inclusief NH-zekeringlastscheiderstroken en zekeringlastscheiders uit het RiLine railsysteem. Het opgeruimde beeld wordt verder gekenmerkt door IT-racks voor de complexe netwerktechniek, TS 8-kasten voor de complexe automaten en veiligheidstechniek alsmede compacte kasten van roestvaststaal voor de voeding van de ruimtes buiten – pragmatisch gemonteerd op lichtmasten.

Continue waardecreatieketen

Alle afzonderlijke functies van sluis en brug in Emden zijn met elkaar verbonden – wat bij de implementatie resulteert in een complexe automatisering. Deze automatisering is in hoofdzaak verdeeld over drie locaties: de machinekamer in het zogeheten binnenhoofd aan de havenkant, de machinekelder van de basculebrug en het noodstation erboven. Het project werd hoofzakelijk uitgevoerd door Scholl Energie- und Steuerungstechnik uit Lübeck. De specialisten in maritieme schakelinstallatiebouw maken bij de implementatie uitsluitend gebruik van kast- en stroomverdelingstechniek van Rittal. “Het systeem ondersteunt de waardecreatie vanaf engineering en bouw tot aan het gebruik”, vat Dennis Lehnhardt, hoofd van de werkeenheid bij Scholl, samen.

Naast de algemene verwerkingskwaliteit was het vooral het systeemconcept dat het leven van schakelinstallatiebouwers gemakkelijker maakt – van het snel beschikbare toebehorenprogramma tot aan engineeringstools zoals Eplan Electric P8 en Eplan Pro Panel alsmede perfect passende CNC-bewerkingscentra Perforex BC 1001 van Rittal Automation Systems. “Dit stelt ons in staat onze productietijden te verkorten en ook tijdens een lopend project relatief eenvoudig op wijzigingen te reageren”, aldus Lehnhardt. Voor Thomas Tröster, teamleider Elektro bij Niedersachsen Ports, tellen ook “synergie-effecten met bestaande installaties. Voor ons is het eenvoudiger om een kast te vervangen als wij in het systeem blijven.”

Rittal – partner voor de maritieme industrie

Voor Rittal als wereldwijde systeemaanbieder behoort de maritieme branche tot een van de belangrijkste doelmarkten. Oplossingen uit “Rittal – The System.” worden in tal van scheepswerven, schepen, havens, offshoreplatforms en op binnenwateren gebruikt. Alle belangrijke leveranciers van scheepsuitrusting en scheepswerven behoren tot de klanten. Het scala aan oplossingen omvat behuizings- en kastsystemen, klimatiseringssystemen, stroomverdelingssystemen en IT-infrastructuursystemen.