Innkjøp

Raskere med konfigurasjon og nettbutikk

Med Rittal Configuration System kan du enkelt og raskt velge kapslinger og apparatskap med et klikk – og bestille dem direkte i nettbutikken. Dessuten drar du nytte av en feilfri produkt- og tilbehørskonfigurasjon og mekaniske detaljplaner. Aldri har det vært så enkelt å sette sammen og bestille et ønskeprodukt!

For produksjon av internasjonale topprodukter satser Rittal, som ledende på innovasjon og teknologi, på automatiserte produksjonsprosesser etter industri 4.0-prinsipper. Målet er å fremstille kapslings- og apparatskapsystemer så effektivt og perfekt som mulig, f.eks. i digitalt helintegrerte Rittal-fabrikken i Haiger i Tyskland.

Leveringen av serieprodukter skjer innen 24/48 timer – i tråd med vårt løfte:

«Rittal – The System. Faster, better, everywhere.»

Bestilling

Moderne ECAD-systemer er ikke isolerte løsninger. Den dype integrasjonen i kundens IT-infrastruktur gjør det mulig å bruke automatisk genererte stykklister for tilbud og materialanskaffelser i eksisterende ERP-systemer.
Prosjekteringsløsningen bør derfor ikke bare ha standardiserte grensesnitt for de ledende ERP-, PDM- og PLM-systemene, men også verktøy for individuell integrasjon av programvaren i kundens IT-system.

Våre løsninger

 • EPLAN integrerer data fra eksisterende ERP-, PDM- og PLM-systemlandskap
 • Større transparens i produktutviklingsprosessen

Mer om EPLAN Integration Suite

 • Den enkle og raske måten å finne riktig produkt på
 • Mange konfiguratorer hjelper deg med å finne løsningen
 • Ingeniøren kan velge CAD-tegninger for hvert produkt fra 70 forskjellige formater

Til Rittal Online Shop

 • Elektronisk gjennomføring av bestillingsprosessen
 • Automatisert – effektiv og sikker ved bruk av standardformater
 • Behandlingskostnadene reduseres – feil som skyldes manuelle operasjoner reduseres

Til Rittal Online Shop

Produksjonsdokumenter

Produksjonsdokumenter som tegninger, stykklister, terminallister og alle nødvendige data for automatiske produksjonstrinn opprettes automatisk ved hjelp av programvareløsninger med standardiserte grensesnitt og standardiserte data.

Våre løsninger

 • Du bruker én og samme programvare helt fra utarbeidelse av koblingsskjemaer til montasjelayout og produksjon av anlegget
 • Du legger til rette for automatisk produksjon av apparatskap ved å utarbeide oppdragsinformasjon og komplett produksjonsdokumentasjon i programvaren
 • Du forkorter gjennomløpstiden og reduserer kostnadene med planlagt kvalitet
 • Du jobber lønnsomt – fra stykkproduksjon til serieproduksjon

Mer på EPLAN Pro Panel

Reduser ledetiden, produksjonsfeil og
kostnader med:

 • Effektiv bruk av ressurser
 • Økt etterlevelse av tidsfrister gjennom optimal prosjekteringssikkerhet
 • Rask implementering av endringer som kommer i siste øyeblikk
 • Datasikkerhet og automatiske oppdateringer ved bruk av toppmoderne teknologi

Logistikk

Produsenter av apparatskap og lavspenttavler mottar kundedata, og validerer disse opp mot tilgjengelighet av artikkeldata, fullstendighet og egnethet for etterfølgende prosesser, f.eks. ved konstruksjon og arbeidsforberedelser. Ved behov må disse dataene behandles ytterligere.

Våre løsninger

 • 12 produksjonsanlegg på 3 kontinenter
 • Produksjonsteknologi på høyeste nivå
 • Mer enn 260 000 kvadratmeter lagringsplass og mer enn 225 000 pallplasser totalt
 • Våre standardprodukter er tilgjengelige fra lager over hele verden

Bestill i dag, få levert i morgen:

 • For alle standardprodukter
 • Ved bestilling i nettbutikken fram til kl. 10.00
 • Gjelder disse postnummer levert med DSV dagen etter: 0101 - 2099 / 3300 - 3499 /

Vareplukking

En fullstendig og oversiktlig stykkliste samt en disposisjonsliste fra ERP-systemet sikrer at de nødvendige komponentene listes opp i kundeordren ved siden av produksjonstrinnene. Dette muliggjør enkel montering.

Til neste prosesstrinn: Produksjon

Transparens gjennom hele produktutviklingsprosessen

Integrasjon for ERP, PDM og PLM

Våre integrasjoner og standard grensesnitt gjør det mulig å utveksle toveis informasjon med ERP-, PLM- og PDM-systemet. Overlevering av delelister sparer for eksempel tid og kostnader.

Omfattende produksjonsdokumentasjon

EPLAN Pro Panel

Fra produksjon av koblingsskjemaer til montasjelayout og sluttintegrering – du løser alle oppgavene med kun én programvare.