ATR Industrie-Elektronik GmbH

Med UL-sertifisering på det amerikanske markedet

For et produksjonsanlegg for fiberplater i USA produserte ATR Industrie-Elektronik GmbH fra Krefeld i Tyskland et koblingsanlegg med totalt 150 meter koblingsskap. For å sikre problemfri godkjenning i Barnwell, South Carolina, måtte anlegget oppfylle UL-retningslinjene. I Europa er International Electrotechnical Commission (IEC) den gjeldende standarden, mens markedet i USA følger normene fra Underwriters Laboratories (UL). Sistnevnte er langt strengere. Dette er en utfordring for koblingsanleggprodusenter som eksporterer til USA. Da er en kompetent partner som Rittal god å ha.

Vi kan UL – og takket være Rittals gode leveringsevne kan vi overholde den korte leveringstiden vi lover kundene våre.
Timo Amels, adm. dir., ATR Industrie-Elektronik

Kort tidsramme

Anlegget skal produsere opptil 280 000 m3 fiberplater i året etter idriftsettingen, og er det største oppdraget noensinne for firmaet ATR, som er en del av Siempelkamp-gruppen. Bedriften leverer samtlige koblingsanlegg for alle Siempelkamp-foretak. Og tiden er knapp: Fra oppdraget tildeles til et anlegg skal tas i drift, tar det fra ett til halvannet år. Da er problemfri godkjenning av anlegget med UL en avgjørende faktor. UL-normene for det nordamerikanske markedet er ofte langt mer detaljerte en IEC-standarden. Før idriftsettingen må anlegget godkjennes av en inspektør på stedet. Inspektører kontrollerer og sertifiserer diverse materialer, komponenter og sluttprodukter med henblikk på driftssikkerheten. UL fokuser sterkere på beskyttelse av personer og brannvern.
En typisk detalj ved koblingsskap iht. UL-retningslinjene, er låsingen av koblingsskapene. Det må for eksempel sikres at koblingsskapdørene ikke kan åpnes når anlegget står under spenning.

UL-listede komponenter

I tillegg til å ha kompetanse på realisering av UL-konforme anlegg, er det viktig at alle komponenter som benyttes allerede er UL-listet. Det er en av grunnene til at Rittal er en foretrukket leverandør for ATR. Koblingsskapene i TS 8-serien og samleskinnesystemene er allerede UL-sertifisert. Også klimatiseringskomponenter og andre komponenter, blant annet de nye energieffektive LED-lampene, er UL-listet og kan dermed benyttes uten problemer. Kvalitetslaboratoriet hos Rittal er akkreditert av UL.

Prosjektering og elektrisk planlegging av koblingsanleggene utføres av de enkelte foretakene i Siempelkamp-gruppen. Den elektriske planleggingen utføres nesten alltid i Eplan Electric P8, og oversendes så til ATR.

Levering i rett tid og kontinuerlig datatilgjengelighet

ATR legger vekt på internasjonal tilgjengelighet og streng overholdelse av tidsfrister. En viktig forutsetning for å lykkes med dette, er et optimalt samarbeid med underleverandørene. Da er rettidig levering fra Rittal og problemfri produksjon helt avgjørende. To ganger i uken leveres en semitrailer med koblingsskap, innkapslinger og andre komponenter. Et eget, lokalt lager gir ekstra fleksibilitet.

ATR er allerede godt i gang med fremtidens koblingsanleggsproduksjon. Digitalisering står i fokus. Et av målene er kontinuerlig datatilgjengelighet. Data for Rittal-produkter som er tilgjengelige på nettsidene og i Eplan Data Portal, er nøyaktige og fullstendige, ifølge ATR. Automatisk routing av kabler ut fra oppbyggingsplanene er allerede under planlegging, slik at kablene kan kuttes i riktige lengder automatisk. Og for å kunne utføre hele kablingsprosedyren uten papirbruk, planlegges bruk av nettbrett i produksjonen. Dokumenter som er godkjent, kan settes sammen og bearbeides av brukerne med et klikk – kun basert på algoritmer.

Oversikt

Prosjekt
ATR Industrie-Elektronik GmbH
Sted
Krefeld, Tyskland
Bransje
Electrical-and-Automation
Utfordring

Koblingsanlegg for prosjekt i USA på 150 meter

Rettidig levering av UL-konforme TS 8-koblingsskap

Løsning

UL-listede TS 8-koblingsskap, samleskinnesystemer, klimatiseringssystemer og energieffektiv LED-koblingsskapbelysning