Airbus

Flysimulasjon som sikkerhetstest

Med et fly kan man ikke bare stanse i veikanten hvis noe ikke stemmer. Sikkerhet og pålitelighet har øverste prioritet i luftfarten. Før et A320 kan ta av fra flystripen på Airbus-fabrikken i Hamburg for første gang, må det gjennomføres omfattende testing og simuleringer av flyets funksjoner. Den kraftige simuleringsdatamaskinen som ble installert sammen med maskinvaren, må kjøles for å ikke bli overopphetet. Etter at maskinvaren forårsaket en rekke problemer, særlig i sommervarmen, bestemte Airbus seg for å ta i bruk kjøleaggregater i serien Blue e+ fra Rittal i koblingsskapene.

Kraftig simulasjonsdatamaskin

"Avhengig av utstyrsnivået tar alle tester av en A320-maskin rundt 400 timer", forteller Volker Jacobs, avdelingsleder i den fjerde sluttmonteringslinjen for A320 og ansvarlig for funksjonstesting. Her kontrolleres alle manøvre og prosedyrer som forekommer i daglig drift i luften og på bakken. Alle funksjoner Airbus-maskinen trenger for å kunne fly trygt, må fungere hundre prosent pålitelig. Tre datamaskiner med komplekse simuleringsprogrammer er koblet til sensorene og aktuatorene i flyet via inn- og utdatamoduler. Fra koblingsskapet med maskinvaren føres tykke kabelbunter inn i flyet. Slik kan de simulere for eksempel turtallet på motorene og signalene fra vindhastighetsmålerne. Også utgangssignalene registreres av datamaskinene. "All maskinvaren utvikler sterk varme under drift, og må derfor kjøles", forklarer Jacobs.

Vi slår på Blue e+ kjøleaggregatene om morgenen, og deretter fungerer de absolutt pålitelig.
Volker Jacobs, avdelingsleder for funksjonstesting, Airbus
The 28 testing stations at the Airbus factory all have similar equipment – and with all of them, dependability is essential.

Pålitelighet har øverste prioritet

Alle de 28 testplassene i Airbus-fabrikken er utstyrt tilnærmet identisk. Og på alle spiller pålitelighet en nøkkelrolle. "Hvis kjølingen for simuleringsdatamaskinen skulle sviktet, hadde vi ikke kunnet utføre testene", sier Jacobs. Etter at maskinvaren forårsaket en rekke problemer, spesielt om sommeren, bestemte Airbus seg for å ta i bruk kjøleaggregater i serien Blue e+ fra Rittal i koblingsskapene. De gir den sensible maskinvaren pålitelig vern mot overoppheting. Det er avgjørende for å sikre at testplassen kan være i drift i to skift minst fem dager i uken. Kjøleaggregatenes funksjon overvåkes kontinuerlig. En varsellampe varsler personalet umiddelbart hvis et kjøleaggregat skulle svikte.

Opprusting også i fabrikkene i Kina og USA

Også den enkle betjeningen av Blue e+ kjøleaggregatene overbeviste de ansvarlige hos Airbus. Alle parametere kan enkelt stilles inn med de to tastene på betjeningspanelet. Dessuten viser displayet status- og feilmeldinger i klartekst. "Kvaliteten stemmer og Rittals support er meget god", sier Jacobs for å oppsummere de positive erfaringene. Takket være de gode erfaringene har Airbus nå også utstyrt teststasjonene på fabrikkene i USA og Kina, som er bygget opp på samme måte, med nye Blue e+ kjøleaggregater.