Bepacom

VX25 som grunnlag for bærekraftig teknikk

Da firmaet Bepacom skulle innrette et nytt, helt energinøytralt firmabygg, var valget av skapteknikk for de elektrotekniske anleggene enkelt: Gulvskapserien VX25 fra Rittal er den ideelle plattformen. Den mellomstore nederlandske bedriften har siden 1995 utviklet driftssikre styringssystemer for bærekraftige industriprosesser og bygningsteknikk. Og helt siden starten har firmaet benyttet produkter fra Rittal.

Plass for fremtidig vekst

Herwin Kemper, driftsleder hos Bepacom og sønn av firmaets eier: "I de siste årene har foretaket vokst kraftig, og vi tar på oss stadig større prosjekter. Derfor kommer plassen i den nye bygningen godt med. Med dette bærekraftige firmabygget etablerer vi oss tydelig som eksperter på bærekraftige anlegg, og blir enda mer attraktive for både kundene og for fremtidige medarbeidere." Ved alle prosjekter forsøker Bepacom alltid å realisere maksimale resultater i samarbeid med kunden. Det samme forventer Kemper fra sine leverandører, for eksempel fra Rittal: "Til syvende og sist må hver eneste aktivitet og hver eneste avgjørelse gi sluttkunden en merverdi."

Den nye gulvskapserien VX25 fra Rittal forenkler monteringen.
Herwin Kemper, driftsleder, Bepacom

Færre ulike deler

"Vi forstod raskt at den nye gulvskapserien har mange praktiske fordeler", forteller Kemper. "Den nye monteringsteknikken i VX25 fra Rittal forenkler monteringen." F.eks. trengs det langt færre forskjellige komponenter ved rekkemontering av flere skap. Og mangfoldet av monteringsdeler er generelt redusert. En fordel som gir direkte innvirkning i enklere lagerhold. Grunnen er blant annet den nye rammeprofilen i VX25, som benyttes både i vertikale og horisontale rammeelementer. Med færre forskjellige deler skjer det også færre forvekslinger. Lavere kompleksitet forenkler ikke bare logistikken, men gir også direkte kostnadsbesparelser. Dessuten sørger små, tilsynelatende enkle tilpasninger til at Bepacom sparer mye tid. Det nye gulvskapene har f.eks. langt færre skrueforbindelser. Når det gjelder skrueforbindelser, ser Kemper også en annen, enorm fordel: "Alle skrueforbindelser kan trekkes til med samme bit, en Torx 30. Det setter monteringsmedarbeiderne våre stor pris på."

Raskere montering

I det elektriske verkstedet hos produsenten av styrings- og koblingsanlegg skal medarbeiderne konsentrere seg om montering og kabling av komponentene. Mekaniske oppgaver som montering av innbyggingselementer i koblingsskaprammene, bør derfor gå så raskt som mulig. Også her gir VX25 store hastighetsfordeler. For eksempel kan dørene i apparatskapet lett hektes av. Mens man tidligere måtte trykke ut hengselstifter, slipper man det med det nye systemet. Konseptet med enmannsmontering, som er realisert i alle aspekter ved det nye apparatskapet, bidrar også til raskere montering. For eksempel kan en medarbeider montere en bakvegg uten å be om hjelp fra en kollega. I stedet hektes bakveggen på ovenfra, og blir så hengende i posisjon til alle skruer er trukket til. Selv om det bare er snakk om noen få bevegelser, kan kollegaen heller vie hele sin oppmerksomhet til andre oppgaver.